Obecní systémy odpadového hospodářství - obecně závazná vyhláška o obecním systému OH a o zpoplatnění komunálního odpadu, kontrolní činnost a další kompetence obecních úřadů a obecních úřadů obcí s rozšířenou působností

1.11.2022

Seminář, školení

 Téma:

Provedeme Vás napříč legislativou vztahující se k odpadovému hospodářství, nejenom ve vztahu občan - obec a obecní systémy, ale i z pohledu obce jako původce odpadu. Poradíme, jak správně zpracovat obecně závaznou vyhlášku obce o systému nakládání s odpady a provázat ji se službami nabízenými oprávněnými osobami a také jak správně zařazovat odpady produkované občany a jak zapojit podnikatele do obecních systémů. Dotkneme se zpětného odběru výrobků s ukončenou životností a vysvětlíme rozdíly nové úpravy zpoplatnění občanů v zákoně o místních poplatcích.

Vysvětlíme změny v komunitním kompostování a nové povinnosti při jejich provozu. Pomůžeme Vám najít rezervy v třídění odpadu, aby vaše obec mohla splnit nové limity vytřídění komunálních odpadů.

Probereme společně, kdy je výhodné mít sběrný dvůr schválený jako zařízení dle zákona o odpadech nebo vám postačí sběrné místo, co znamená úprava objemného odpadu před uložením na skládku či zda musí obec zajistit třídění objemného odpadu.

Zodpovíme dotazy a probereme také kompetence obecních úřadů při kontrolách a projednávání přestupků.

Obsah:

 • Aktuální legislativa OH & metodické pokyny MŽP
 • Oběhové hospodářství a cíle OH
 • Definice odpadu a pojmy OH
 • Povinnosti původce/obce
 • Katalog odpadů & zařazování odpadů
 • Obecní systém OH & obecně závazná vyhláška 
 • Oddělené soustřeďování komunálních odpadů, vč. objemného odpadu
 • Komunitní kompostování
 • Školní sběr - obec & škola
 • Oprávnění obce & zapojení živnostníků
 • Evidence odpadů a ohlašování v r. 2023
 • Kontroly v odpadovém hospodářství & projednávání přestupků
 • Rozdíly ve způsobu zpoplatnění komunálního odpadu

Organizace:

Školení proběhne v časovém rozmezí od 09:00 do 15:00 se dvěma přestávkami, ve kterých pro Vás připravíme občerstvení a poskytneme vám prostor pro individuální dotazy. Každý účastník od nás obdrží osvědčení o absolvování školení.

listopad 2022
po
út
st
čt
so
ne
1
2
3
7
8
9
10
21
23
24
29
30
1

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
ELKOPLAST CZ, s.r.o. - česká rodinná výrobní společnost která působí především v oblasti odpadového hospodářství a hospodaření s vodou
NEVAJGLUJ a.s. - kolektivní systém pro plnění povinností pro tabákové výrobky s filtry a filtry uváděné na trh pro použití v kombinaci s tabákovými výrobky
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů