Podniková ekologie 2023

15.6.2023

Seminář, školení

Seminář je určen všem začínajícím i zkušeným pracovníkům, kteří mají za úkol vypořádat se s povinnostmi vyplývajícími z legislativy v oblasti ochrany životního prostředí. Příslušné zákony, prováděcí předpisy i přímo použitelné předpisy EU v této oblasti jsou předmětem velmi častých změn. Seminář je proto připraven tak, aby vydal přehlednou a ucelenou informaci o nedávných legislativních změnách a změnách, které se v současnosti připravují. Tradičně velký prostor bude věnován dotazům účastníků a odpovědím na ně včetně individuálních konzultací.

Program semináře:

Úvod semináře

Změny právních předpisů v oblasti technické ochrany ŽP od ledna 2022 do současnosti

1.      Oblast ochrany ovzduší

  • Zákon o ochraně ovzduší a prováděcí předpisy
  • Zákon o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu, a o fluorovaných skleníkových plynech
  • Biopaliva

2.      Oblast odpadů, výrobků s ukončenou životností, obalů a jednorázových plastů

  • Novela vyhlášky o podrobnostech nakládání s odpady
  • Novely vyhlášek o podrobnostech nakládání s výrobky s ukončenou životností
  • Novela Katalogu odpadů
  • Novela zákona o obalech

3.      Nakládání s vodami

  • Povodňová ochrana
  • Ochranná pásma minerálních vod

4.      Chemické látky

  • Zákon o prekurzorech výbušnin

Diskuse, individuální konzultace, závěr semináře

Lektor: Ing. Petr Šulc - sfe consulting s.r.o. a výkonný ředitel Svazu průmyslu druhotných surovin

Tento seminář se bude konat on-line prostřednictvím aplikace Microsoft Teams. V případě, že Vám nevyhovuje termín konání, lze si objednat záznam semináře. 

Místo konání akce:
on-line
Adresa konání akce:
Kontakt:
Václav Žáček
Telefon:
724550035
duben 2023
po
út
st
čt
so
ne
3
4
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
ELKOPLAST CZ, s.r.o. - česká rodinná výrobní společnost která působí především v oblasti odpadového hospodářství a hospodaření s vodou
NEVAJGLUJ a.s. - kolektivní systém pro plnění povinností pro tabákové výrobky s filtry a filtry uváděné na trh pro použití v kombinaci s tabákovými výrobky
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů