iKURZ: ekolog a BOZP a jejich součinnost při plnění požadavků legislativy ochrany životního prostředí

9.11.2023

Seminář, školení

 Téma:

Budeme se spolu zabývat souvislostmi jednotlivých složkových zákonů ochrany životního prostředí ve vazbě na činnosti podnikového ekologa a poradce BOZP.

Bonusovým tématem jeproblematika dovozu chemických látek a směsí - na co se zaměřit a co kontrolovat. 

Obsah:

Složkové předpisy životního prostředí:

 • Chemické látky jako centrum všeho řešení
 • Dopad do složení odpadů
 • Na přepravu nebezpečných odpadů
 • Kontaminanty v ovzduší, VOC, TZL
 • Kontaminanty ve vodách, průmyslové odpadní vody a ČOV
 • Dopad na základní hodnocení ekologické újmy
 • Na prevenci závažných havárií
 • Na výrobky, které uvádíte na trh

Legislativa:

 • Evr. předpis č. 1906/2006 REACH
 • Evr. předpis č. 1272/2008 CLP
 • Zákon č. 541/2020 Sb. O odpadech
 • Zákon č. 254/2001 Sb. Vodní zákon (plán opatření pro případ havárie)
 • Zákon č. 201/2012 Sb. O ochraně ovzduší (sledované látky v odpadech, ovzduší, vodách)
 • Zákon č. 167/2008 Sb. O předcházení ekologické újmě
 • Zákon č. 224/2015 Sb. O prevenci závažných havárií
 • bezpečnostní listy, ILNO
 • nebezpečné vlastnosti CHLaS a jejich značení
 • vhodnost nádob pro CHLaS, odpady apod.

Organizace:

iKURZ proběhne v časovém rozmezí od 9:00 do 12:00. V tomto čase bude i prostor pro diskuzi a Vaše dotazy. Každý účastník od nás obdrží osvědčení o absolvování školení v elektronické podobě.

iKURZY pro Vás pořádáme více, než 10 let. Jedná se o online semináře, kterých se můžete zúčastnit odkudkoli a tím ušetřit svůj čas i peníze. Požadavky jsou minimální: internetové připojení, zajištění funkčních sluchátek a mikrofonu pro možnost okamžité komunikace s lektorem.

Obrázkový návod a minimální technické požadavky iKURZU naleznete zde.

Místo konání akce:
online
Adresa konání akce:
online
Kontakt:
Ing. Taťána Opělová
Telefon:
770 182 254
říjen 2023
po
út
st
čt
so
ne
3
4
5
10
11
12
13
14
17
18
19
24
31

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
ELKOPLAST CZ, s.r.o. - česká rodinná výrobní společnost která působí především v oblasti odpadového hospodářství a hospodaření s vodou
NEVAJGLUJ a.s. - kolektivní systém pro plnění povinností pro tabákové výrobky s filtry a filtry uváděné na trh pro použití v kombinaci s tabákovými výrobky
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů