ISPOP a aktuální ohlašovací povinnosti v oblasti vodního a odpadového hospodářství a ochrany ovzduší

0.0.0

Seminář, školení

Ohlašovací povinnosti za rok 2023 podle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech

  • průběžná evidence odpadů
  • hlášení o produkci a nakládání s odpady za rok 2023
  • hlášení IRZ
  • ostatní ohlašovací povinnosti vyplývající ze zákona o odpadech
  • příklady z praxe

Ohlašování údajů souhrnné provozní evidence a poplatkového přiznání podle zákona o ochraně ovzduší

  • novinky pro ohlašování za rok 2023
  • náležitosti vyplnění formuláře F_OVZ_POPL a F_OVZ_SPE
  • výpočet poplatku a podání poplatkového přiznání
  • nejčastější chyby při vyplňování formuláře F_OVZ_SPE

Vedení a ohlašování evidencí podle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách

  • ohlašování podle zák. č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (vodní bilance, poplatková přiznání, vyhodnocení vypouštění odpadních vod)
Místo konání akce:
Praha, AURELI HOTEL GLOBUS
Adresa konání akce:
Gregorova 2115/10, 148 00 Praha 4
Kontakt:
Mgr. Věra Legatová
Telefon:
702148819

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
ELKOPLAST CZ, s.r.o. - česká rodinná výrobní společnost která působí především v oblasti odpadového hospodářství a hospodaření s vodou
NEVAJGLUJ a.s. - kolektivní systém pro plnění povinností pro tabákové výrobky s filtry a filtry uváděné na trh pro použití v kombinaci s tabákovými výrobky
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů