Posuzování vlivů záměrů na životní prostředí (EIA)

3.1.2024

Seminář, školení

PŘEDNÁŠEJÍCÍ: JUDr. Libor Dvořák, Ph.D. (ředitel legislativního odboru MŽP)

Posuzování vlivů záměrů na životní prostředí (EIA) je jedním z nejdůležitějších nástrojů ochrany životního prostředí. Základem právní úpravy v oblasti EIA je zákon o posuzování vlivů na životní prostředí (zákon č. 100/2001 Sb.). Většina záměrů spadajících do režimu EIA je současně stavbami, proto jsou z hlediska jejich povolování důležitá i ustanovení stavebního zákona, zejména úprava územního a stavebního řízení.

Cílem semináře a webináře je podrobně vyložit právní úpravu EIA se zaměřením na proces EIA samotný a dále na vzájemné vazby mezi zákonem o posuzování vlivů na životní prostředí a dalšími předpisy, zejména stavebním zákonem. Součástí semináře budou také informace o aktuálních výkladech a judikatuře v oblasti EIA.

Účastníkům budou rovněž poskytnuty podrobnější informace o novém zákoně o jednotném environmentálním stanovisku (č. 148/2023 Sb.) a doprovodném tzv. změnovém zákonu
(č. 149/2023 Sb.), kterými byly provedeny významné změny mj. na úseku EIA. Oba zákony mají z větší části nabýt účinnosti k 1. 7. 2024.

V rámci výkladu o jednotném environmentálním stanovisku (JES) bude objasněn zejména proces vedoucí k vydání JES, výkon státní správy na tomto úseku a související změny provedené v zákoně o posuzování vlivů na životní prostředí.

PROGRAM SEMINÁŘE A WEBINÁŘE:

 • přehled právních předpisů týkajících se EIA, stručná charakteristika mezinárodní úpravy (Espoo úmluva, Aarhuská úmluva) a legislativy EU (EIA směrnice)
 • podrobný výklad základních prvků EIA se zaměřením na poslední významné změny legislativy
  • základní pojmy - navazující řízení, dotčená veřejnost, podlimitní záměry apod.
  • předmět EIA - obligatorní a fakultativní posuzování
  • zjišťovací řízení - postup, právní forma závěru zjišťovacího řízení
  • dokumentace, posudek, veřejné projednání
  • stanovisko EIA - obsah, platnost včetně mechanismu prodlužování doby platnosti, ověřování změn záměru (verifikace)
  • pravidla pro postup v tzv. navazujících řízeních (územní řízení, stavební řízení apod.), soudní přezkum rozhodnutí
  • posuzování vlivů záměrů s možnými vlivy na lokality soustavy Natura 2000 - odchylky
 • jednotné environmentální stanovisko
  • vztah JES k EIA a k řízením podle nového stavebního zákona

Místo konání akce:
Praha, Aureli hotel Globus
Adresa konání akce:
Gregorova 2115/10, 148 00 Praha 4
Kontakt:
Bc. Klára Petráková Kánská
Telefon:
602 141 508
únor 2024
po
út
st
čt
so
ne
2
6
7
8
9
13
14
15
21
22
23
28
29

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
ELKOPLAST CZ, s.r.o. - česká rodinná výrobní společnost která působí především v oblasti odpadového hospodářství a hospodaření s vodou
NEVAJGLUJ a.s. - kolektivní systém pro plnění povinností pro tabákové výrobky s filtry a filtry uváděné na trh pro použití v kombinaci s tabákovými výrobky
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů