seminář a webinář Změny klimatu a jejich dopad na šetrné hospodaření s půdou

29.2.2024

Seminář, školení

PROGRAM SEMINÁŘE A WEBINÁŘE:

doc. Ing. Jan Vopravil, Ph.D. (VÚMOP, v.v.i.) - Půda a zemědělství

 • Půda a její vlastnosti ovlivňující hospodaření;
 • hlavní půdní typy v ČR z pohledu zemědělské praxe;
 • stav zemědělské půdy v ČR a co ji ohrožuje;
 • organizační a agrotechnická protierozní opatření, včetně opatření zlepšující hospodaření s vodou.

prof. Dr. Ing. Tomáš Dostál (ČVUT) - Vazby vody a zemědělství - voda v zemědělské krajině

 • Malý hydrologický cyklus;
 • vztah sucha a povodní - stav a výhled, různé pohledy;
 • možnosti zadržení vody v krajině - retence;
 • typy retenčních opatření;
 • vztah odtokových poměrů a ochrany půdy;
 • negativní dopady erozních a transportních procesů "off-site" = dopady na kvalitu vody a na infrastrukturu;
 • technická protierozní opatření - typy a účinnost z hlediska ochrany půdy a ovlivnění odtokových poměrů (retence).

ČASOVÝ HARMONOGRAM:

08:30 - 09:00 Registrace
09:00 - 10:30 Odborný program
10:30 - 10:50 Přestávka
10:50 - 12:20 Odborný program
12:20 - 13:10 Oběd
13:10 - 14:40 Odborný program
14:45 Ukončení semináře a webináře

Místo konání akce:
Praha, Aureli hotel Globus
Adresa konání akce:
Gregorova 2115/10, 148 00 Praha 4
Kontakt:
Mgr. Věra Legatová
Telefon:
702 148 819
únor 2024
po
út
st
čt
so
ne
2
6
7
8
9
13
14
15
21
22
23
28
29

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
ELKOPLAST CZ, s.r.o. - česká rodinná výrobní společnost která působí především v oblasti odpadového hospodářství a hospodaření s vodou
NEVAJGLUJ a.s. - kolektivní systém pro plnění povinností pro tabákové výrobky s filtry a filtry uváděné na trh pro použití v kombinaci s tabákovými výrobky
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů