PODZEMNÍ VODY VE VODÁRENSKÉ PRAXI 2024 /Rychnov nad Kněžnou/

24-25.4.2024

Konference

Program konference 24. 4. 2024 středa:

8,30 - 10,00 Příjezd, prezence, ubytování / Občerstvení
10,00 - 10,20 Zahájení konference a projevy hostů

10,20 - 10,40 RNDr. Svatopluk Šeda                        
Úvodní slovo k odbornému programu

10,40 - 11,00 Ing. Martin Zrzavecký         
Vývoj stavu podzemních vod v ČR za posledních 10 let

11,00 - 11,20 Mgr. Vít Kodeš, Ph.D.          
Vývoj jakosti podzemních vod v ČR za poslední desetiletí

11,20 - 11,40 Doc. Ing. Ladislav Tometz, Ph.D., Ing. Jan Nyárhidy     
Aktuálne hodnotenie zdrojov podzemnej vody a ich ochrana na Slovensku

11,40 - 12,00 Ing. Hrabánková Anna, RNDr. Josef Vojtěch Datel, Ph.D.           
Bilancování podzemních vod v ČR na příkladech několika svrchnokřídových rajonů

12,00 - 13,30 Oběd

13,30 - 13,50 Ing. Jakub Průša    
Aktuální trendy a postupy při budování nových jímacích objektů v podmínkách SčVK

13,50 - 14,10 Ing. Lukáš Pařízek, MBA      
Aktuální trendy a postupy při diagnostice technického stavu stávajících jímacích objektů SčVK

14,10 - 14,30 RNDr. Jan Bartoň   
Rekonstrukce jímacích zářezů v Osvětimanských skalách

14,30 - 14,50 Doc. Mgr. Milan Geršl, Ph.D., JUDr. Miroslav Frýdek, Ph.D. et Ph.D.
Role znalců v praktické hydrogeologii        

14,50 - 15,20 RNDr. Jiří Starý      
Charakter vysoce propustné porozity v turonských kolektorech ve východní části české křídové pánve

15,20 - 15,40 RNDr. Ivan Koroš   
Strasti českého hydrogeologa

15,40 - 16,10 Občerstvení

16,10 - 16,40 Mgr. Jaroslava Nietscheová
Kompetence vodoprávních úřadů ve vztahu k podzemním vodám v souvislosti s novým stavebním zákonem

16,40 - 17,10 JUDr. Zdeněk Horáček, Ph.D.             
Zákon č. 148/2023 o jednotném environmentálním stanovisku a jeho dopady na vodárenskou praxi

17,10 - 17,30 Mgr. Tomáš Novotný          
Hydraulické projevy vrtných prací

17,30 - 17,50 RNDr. Svatopluk Šeda                        
Průzkum území vodního ekosystému v oblasti kladského prolomu

17,50 - 18,20 RNDr. Daniel Smutek      
Byl jsme v Marrakéši....

18,20 - 18,30 Závěr prvního dne konference
19,00 - 21,00 Večeře
Do 24,00 Společenský večer

Program konference 25. 4. 2024 čtvrtek:

8,45 - 9,10 Mgr. Barbora Topinková, Ph.D.             
Ranní pohlazení hydrogeologa z rumunského Banátu

9,10 - 9,30 Ing. Jan Uhlík, Ph.D.   
Využití modelů proudění podzemní vody pro účely prognózy a zpětného hodnocení zásob podzemní vody - projekt Perun

9,30 - 10,00 Doc. RNDr. Jan Pokorný CSc.
Aktivní úloha vzrostlého lesa v klimatu, oběhu vody a jejím zadržování

10,00 - 10,30 Občerstvení

10,30 - 11,00 Mgr. Jana Dušková, Ing. Rudolf Kalousek                     
Analýza stávajících ochranných pásem vodních zdrojů
Katalog limitujících opatření

11,00 - 11,30 Mgr. Jana Fiebigerová         
A jak vypadají naše současná jímací území dle kamerových prohlídek

11,30 - 12,00 RNDr. Svatopluk Šeda         
Spolupráce hydrogeologa, projektanta a dodavatele průzkumných nebo stavebních prací při obnově a rozšiřování jímacích území

12,00 - 12,30 Diskuze a závěr konference
12,30 - 14,00 Oběd, odjezd

Místo konání akce:
Rychnov nad Kněžnou, Hotel Studánka****
Adresa konání akce:
Hotel Studánka****, Letovisko Studánka 505, 51601 Rychnov nad Kněžnou
Kontakt:
Ing. Petr Dolejš
Telefon:
234 221 123-4
březen 2024
po
út
st
čt
so
ne
5
7
12
14
19
20
21
22
26
27

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
ELKOPLAST CZ, s.r.o. - česká rodinná výrobní společnost která působí především v oblasti odpadového hospodářství a hospodaření s vodou
NEVAJGLUJ a.s. - kolektivní systém pro plnění povinností pro tabákové výrobky s filtry a filtry uváděné na trh pro použití v kombinaci s tabákovými výrobky
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů