Komplexní pohled na nakládání s odpady v roce 2024 pro provozovatele zařízení a obchodníky

20.3.2024

Seminář, školení

 Téma:

Absolvováním semináře získáte přehled legislativních povinností provozovatelů zařízení a obchodníků z hlediska zákona o odpadech a prováděcích předpisů, a také ucelené informace o způsobu vedení průběžné evidence odpadů v různých typech zařízení nebo z pohledu obchodníka a zprostředkovatele. Ukážeme Vám základní pravidla vedení evidence podle platných předpisů - kódy nakládání, nová typizace odpadových zařízení, evidence podle typu zařízení, objasníme princip přidělování a používání identifikačních čísel zařízení, obchodníka nebo skladu u původce. Nezapomeneme ani na zprostředkovatele.

Obsah:

Obecný úvod do nové legislativy

Aktuální právní předpisy

Metodické pokyny, sdělení a návody MŽP

Provoz zařízení / obchodování s odpady

Základní povinnosti provozovatele zařízení

Povolení provozu a jeho revize, provozní řád

Příjem odpadů a povinné dokumenty

Nakládání s odpadem v zařízení - soustřeďování, balení, značení, přeprava

Upuštění od odděleného soustřeďování

Ukončení odpadového režimu v zařízení

Další povinnosti dle typů zařízení

Obchodník a jeho povinnosti

Zprostředkovatel

Vedení průběžné evidence a ohlašování, kontrola dat, praxe

Obchodník, Provozovatel zařízení pro nakládání s odpady

Stacionární zařízení (sběrna, třídička, kompostárna, recyklace apod.)

Mobilní zařízení - ke sběru, k využití/odstranění odpadů

Nulové hlášení

Další ohlašovací povinnosti související s průběžnou evidencí

Organizace:

Školení proběhne v časovém rozmezí od 10:00 do 15:00 se dvěma přestávkami, ve kterých pro vás připravíme občerstvení. Dále vám poskytneme prostor pro individuální dotazy. Každý účastník od nás obdrží osvědčení o absolvování školení.

Místo konání akce:
Praha, Hotel Globus
Adresa konání akce:
Hotel Globus, Gregorova 2115, 148 00, Praha 4
Kontakt:
Mgr. Marek Fiegr
Telefon:
485 102 698
březen 2024
po
út
st
čt
so
ne
5
7
12
14
19
20
21
22
26
27

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
ELKOPLAST CZ, s.r.o. - česká rodinná výrobní společnost která působí především v oblasti odpadového hospodářství a hospodaření s vodou
NEVAJGLUJ a.s. - kolektivní systém pro plnění povinností pro tabákové výrobky s filtry a filtry uváděné na trh pro použití v kombinaci s tabákovými výrobky
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů