Středa, 28. února 2024

Výkladový slovník environmentálních výrazů

Referenční dokumenty nejlepších dostupných technik

(BAT Reference Documents, zkratka BREF)

jsou dokumenty obsahující informace o nejlepších dostupných technikách (zkratka BAT, viz) získané na základě mezinárodní spolupráce. BREF jsou zveřejňovány pro všechny sledované činnosti, které spadají pod IPPC (viz). Existují referenční dokumenty nejlepších dostupných technik (čili BREFy) pro textilní průmysl, BREFy pro sklářský průmysl atp. Některé činnosti nejsou charakteristické jen pro jedno průmyslové odvětví (např. chladicí systémy) a pak se jedná o tzv. mezi sektorové nejlepší dostupné techniky a jejich referenční dokumenty tvoří samostatnou skupinu  tzv. horizontální (průřezové) BREFy.

Literatura:

Instrukce pro aplikaci aneb nebojte se Zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci, Agentura integrované prevence, ČEÚ Praha 2003

 

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů