Neděle, 25. února 2024

Výkladový slovník environmentálních výrazů

Rozpojení vazby (decoupling)

(decoupling)

je pojem používaný pro situace, kdy dochází k oddělení tempa zvyšování zátěže životního prostředí (produkce emisí, odpadů, nárůstu spotřeby energie apod.), od tempa růstu ekonomického výkonu, hybné síle této zátěže vyjádřené např. zvyšujícím se počtem výrobků či produkce anebo jiným vhodným ukazatelem, a to tak, že tempo růstu ekonomického výkonu se stane vyšším. Decoupling může být absolutní anebo relativní. U absolutního decouplingu je tempo růstu zátěže životního prostředí vyjádřeno příslušným indikátorem stabilním nebo záporným a tempo růstu příslušného ekonomického výkonu pozitivním. U relativního decouplingu je tempo růstu zátěže životního prostředí vyjádřeno příslušným indikátorem kladným, ale nižším než tempo růstu příslušného ekonomického výkonu. Viz také decouplingový faktor.

Literatura:

Krumpová, E., Markošová, K., Tůmová, M., Šleisová, L.: Vybrané účty životního prostředí v České republice na makroekonomické úrovni (NAMEA pro emise do ovzduší v letech 1998, 1999, 2003 a MFA v letech 1993-2004), publikace Životní prostředí, Zemědělství, ročník 2006, Český statistický úřad

 

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů