zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Co vybrat? Krb, kachlová kamna, kachlový sporák?

17.12.2009
Energie
Vytápění, zateplení
Co vybrat? Krb, kachlová kamna, kachlový sporák?

KRB? KRBOVÁ KAMNA? SPORÁK? NEBO KACHLOVÁ KAMNA?

Nyní je potřeba se velice dobře zamyslet.Co vlastně od topidla očekáváme?Co vlastně potřebuji?Převážná většina lidí bezmyšlenkovitě řekne, krb je to co potřebuji.Dobře, budiž, tedy krb.Co umí, co nám nabízí?

KRB
Klasický krb je většinou chápán jako otevřené ohniště, architektonicky včleněné do interiéru obytné místnosti.Většinou zaujímá výsadní postavení proti sedací soupravě, aby bylo na oheň pěkně vidět.Takovýto dobře a odborně postavený krb nekouří, dobře hoří a ve směru vyzařování jeho zrcadla, zadní šikmá plocha, příjemně topí.Je možno jej používat i pro grilování, či přímé opékání potravin.

Při volbě topidla je však nutné sám sebe vyzpovídat, jak jej budu využívat.Aby vám krb dával to, co od něj očekáváte je potřeba se o něj i náležitě starat.Je třeba v něm topit.Je smutné mít doma krb a nemít čas, v mnohém případě ani energii si v něm rozdělat oheň.Kolikrát za rok si průměrný, zaměstnáním vytížený člověk udělá čas na posezení u krbu?Na vánoce, na Silvestra, při narozeninách a možná ještě tak dvakrát, třikrát do roka, když přijde vzácná návštěva.Navíc při velmi malé účinnosti, která se pohybuje u otevřených krbů mezi 12 - 20%, se stává takový krb velice neekonomickým topidlem s velkou spotřebou dřeva a obrovskou spotřebou vzduchu, který je nutno do místnosti přivádět zvenčí a tím stále místnost ochlazovat.Z takového krbu se stává vlastně obrovský větrák.Další nepříjemnou vlastností takových krbů je vystřelování žhavých uhlíků do místnosti, pokud netopíme výhradně březovým dřevem.Tyto mohou poškodit podlahu, koberec, ale také mohou být příčinou požáru.

Tyto nepříjemné vlastnosti otevřených krbů odstraňují krbové vložky, které jsou uzavřeny specielním keramickým sklem, odolávajícím teplotním šokům do 850 oC.Toto sklo má buďto zajištěný oplach vzduchem, nebo má ještě navíc specielní samočisticí povlak.Záleží i na tom, jak technicky a kvalitativně je vložka vyřešena, aby sklo zůstávalo po dlouhou dobu topení průhledné.U dobře konstrukčně řešených krbových vložek se pohybuje účinnost od 60 do 75%, spotřebují mnohem méně vzduchu k hoření a šetří až 50% paliva, oproti krbu otevřenému.Další předností je možnost rozvodu ohřátého vzduchu do mnoha místností, i dosti vzdálených od vlastního krbu.Takovýto rozvod má ovšem i několik nepříjemných vlastností.Těmito vzduchovody se roznášejí všechny pachy, které vzniknou v místnosti s krbem.Může to být pach z připravovaného jídla, z cigaret a podobně.Také se tudy částečně šíří zvuky z místnosti a v neposlední řadě vzniká poměrně značné víření prachových částic, protože tyto systémy využívají k dopravě vzduchu specielní ventilátory, což nesvědčí alergikům.Je to však nejrychlejší a nejlevnější způsob, jak vytápět krbem více místností z jednoho místa.

Jako další možnost vytápění krbem, je možnost instalace krbové vložky s vodním výměníkem.Tyto krbové vložky se vyrábí v několika variantách.Buďto jsou řešeny jako celoplášťové s vodním výměníkem, někdy jsou ještě doplněny o průtokový výměník pro užitkovou vodu.Takto řešené vložky jsou určeny pro celosezónní stálé vytápění objektu.Téměř veškerý výkon těchto vložek je předáván do vody.Pro ohřev vzduchu pak zbývá asi 1/5 jejich celkového výkonu. Jako další jsou vložky s vsazeným vodním výměníkem, který je zpravidla umístněn místo deflektoru a nebo je těsně pod ním.Jejich vlastnosti jsou však opačné než u již zmiňovaných vložek.Zde se velkou měrou ohřívá vzduch a jen malé množství tepelné energie se předává do vody.Tento způsob se dá výhodně použít tam, kde potřebujeme vytápět jednu místnost poměrně vzdálenou od samého krbu.

Pro úplnost informace o vodních systémech se musím zmínit o existenci komínových teplovodních výměníků, které však mají mnoho negativních vlastností, jako je dehtování, nemožnost a nebo velmi obtížná přístupnost k čistění.

Všechny teplovodní systémy mají jedinou dobrou vlastnost v tom, že můžete z jednoho místa vytápět celý objekt, bez nepříjemných vlastností teplovzdušných rozvodů.Mají však i svá negativa.Asi až o 50% vyšší náklady při jejich instalaci plus výdaje za celý systém radiátorů.Další nepříjemnosti vzniknou při výpadku el. energie.Je nutné mít rezervní zdroj el. energie, který sestává s autobaterie a měniče.Tato souprava zajistí el.proud o 230V po nezbytně dlouhou dobu pro činnost oběhového čerpadla a také pro automatiku hoření, pokud je instalovaná.Jestliže máme v místě vodovodní řad nezávislý na dodávce el.energie, může být celý systém zabezpečen vychlazovací smyčkou.V létě si pak v takovém krbu moc nezatopíte.Ledaže by jste si vyhřívali bazén a nebo měli velký zásobník pro teplou užitkovou vodu.

Toto je snad v kostce vše co je třeba vědět, když se budu jako laik rozhodovat jestli si mám pořídit krb a jaký a nebo se mám rozhodnou pro jiné topidlo.


KRBOVÁ KAMNA


Na toto téma jen velice krátce.Jsou to vlastně zmenšené krbové vložky, které mají svůj vlastní deisain a nepotřebují obezdívku.Vytápění se děje klasickým konvenkčním způsobem.Je to nejlevnější způsob vytápění dřevem.Účinnost krbových kamen se pohybuje od 60 do 75%.Akumulační schopnost u těchto kamen není žádná a nebo jen velmi malá.Zato však začnou topit okamžitě a velmi intenzivně.


KACHLOVÝ SPORÁK
Dalším mnohdy uvažovaným topidlem je sporák.Sporák je však konstruovaný pro vaření a nikoliv pro vytápění.Je opatřen plotnou , jednou a nebo dvěma troubami na pečení a podle toho je dimenzované jeho topeniště a tím je daný i jeho výkon.Ten se pohybuje mezi 5 - 8 kW.Ohniště pod plotnou je poměrně malé, aby umožňovalo kuchařce snadno regulovat teplotu plotny a trouby.Ve sporáku můžeme topit dřevem i uhlím.S výhodou lze použít obě paliva současně a nebo topit jen dřevem.Sporák se pak tolik nezanáší.Vaření na takovém sporáku vyžaduje určitou zručnost, ale taková husička upečená v troubě kachlového sporáku je úplně něco jiného, než upečená v elektrické a nebo plynové troubě.Navíc, když člověk přijde zvenku oklepe sníh a roztává u vyhřátých kachlů, cítí tu neodolatelnou vůni smíšenou s vůní hořícího dříví, to se nedá ničím nahradit.Tepelná účinnost je poměrně značná 50 - 60%.Sporák má i poměrně značnou akumulační schopnost, ale jeho hlavním úkolem je vařit, eventuelně ohřívat vodu v měděnci či kamnovci.Pokud však není potřeba péci, lze ze sporáku vytápět malé kachlové těleso ve vedlejší místnosti.Také zde se některé firmy snaží nabízet vložené výměníky pro topení do radiátorů.U těchto systémů je však nízká účinnost a tím značná spotřeba paliva, špatný spalovací proces vlivem nízkých teplot a také nízký výkon.Co s takovým sporákem v létě?Máte na zahradě bazén?Je to vždy jakési náhradní řešení. Jednoduše řečeno, kachlový sporák je určen na vaření a pečení a nikoliv na vytápění.

KACHLOVÁ KAMNA
Posledním zástupcem domácích stavěných topidel, jsou pokojová kachlová kamna.Kachlová pokojová kamna je topidlo vyvinuté za účelem vytápění obytných místností.Bohužel jen málo lidí dnes ví o jejich mnoha kladných vlastnostech.Zatím co mimo naši socialistickou skořápku letěl čas a jejich vývoj šel dál, u nás pojem kachlová kamna zamrzl na urputném boji s uhlím ze sklepa a potom zase popel ven.Právě ke kachlovým kamnům dlužíme mnohé vysvětlit.Každopádně se v nich dnes už dávno netopí uhlím, ale dřevem, mají velkou účinnost, 80 - 90% a nemají většinou rošt.Rošt nemají hlavně proto, aby nedocházelo k nadměrnému ochlazování spalovacího prostoru.V mnoha případech je vzduch ke spalování přiváděn již předehřátý, aby spalovací teplota byla co nejvyšší a tím dochází k ekologickému spalovacímu procesu bez škodlivin.Co všechno kachlová kamna umí je na delší vykládání.Zkusím to popsat ve zkrácené verzi. Kachlová kamna se rozdělují do tří základních skupin:

1.) Lehká
To jsou kamna, která mají za úkol v krátkém čase vytopit určitý prostor.Mají velmi omezenou akumulační schopnost, 1 - 5hod, ale mají velký výkon na malé ploše kamen.Proto jsou vhodná do chat, chalup a jiných objektů jen krátkodobě využívaných.

2.) Středně těžká
Používají se jako alternativní zdroj tepla v domech s centrálním systémem vytápění, pro přechodná období ( jaro, podzim, ), kdy se ještě nevyplatí roztápět kotel, ale je už zima.Akumulační doba takto postavených kamen se pohybuje okolo 10 - 15hod..Je to topení pohotové a velice levné.

3.) Těžká
Takto postavená kamna se používají jako hlavní zdroj tepla pro celý dům, nebo jeho významnou obytnou část, převážně v horských alpských oblastech, ale i u nás na Šumavě, v Krkonoších, na vysočině.Jejich tepelná akumulace je 24 - 48hod, mnohdy i více..Přitom spotřeba dřeva je minimální, protože veškerá energie vytvořená spálením dřevní hmoty se ukládá do šamotové vyzdívky a do komínu odchází jen nepatrné množství tepla potřebné pro jeho správnou funkci.Jejich povrchová teplota je na plášti 40 - 65 oC, tedy relativně nízká, ale to nahradí velikost kamen.Takováto kamna jsou vždy dominantou místnosti. Dnešní moderní pojetí zároveň s využitím špičkových kamnářských výrobků umožňuje těžkým kamnům stát se srdcem nově postaveného domu, či supermoderní vily.

Další podskupinou jsou kamna postavená jako polotěžká, ale s užitnou hodnotou téměř jako u kamen těžkých.Takováto kamna využívají hypokaustního systému vytápění.Je to nejmodernější způsob vytápění.Je to uzavřený kamnový prostor, ve kterém se ohřívají akumulační šamotové komínové tahy, ty prohřívají uzavřený vzduch a ten přes plášť kamen předává tepelnou energii vyzářením do místnosti.Tím, že vzduch uzavřený v kamnech nemá možnost proudění udržuje tato kamna po celém plášti téměř stejně teplá.Tato kamna jsou zpravidla vybavena BIO topeništěm, nebo bezroštovým topeništěm, ale mohou být vybavena i specielními kamnovými vložkami. Celé tyto spalovací systémy mohou být řízeny automatikou.Celý systém počítá s tím, že se najednou spálí plná dávka dřevní hmoty na jakou je topeniště postavené, za vysokých teplot.Tyto teploty jsou 900 - 1100 oC a zpravidla se jedná o 10 - 12kg dřevní hmoty tvrdého a nebo měkkého dřeva o maximální vlhkosti 20%.Takto vytvořená tepelná energie se ukládá do specielních šamotových tvarovek KTS-Janča naší české výroby.Tvarovky KTS-Janča jsou vyráběny výlučně z českých surovin a českou firmou MKZ Rájec Jestřebí.Vlastnostmi jsou srovnatelné s nejdokonalejšími zahraničními výrobky, ale jsou třikrát levnější.Z takto postaveného základního topidla, lze vytápět kamna postavená systémem nalehko, stojící v jiné místnosti a přitom mají stejné vlastnosti jako základní topidlo.Do těchto kamen se přikládá 2x maximálně 3x za den.Je to nejlepší systém co se týká ekonomiky a ekologie spalování dřevní hmoty.V žádném případě by neměla být vlhkost této hmoty vyšší než 20%.Pokud je vyšší, prudce se snižuje výhřevnost, ale hlavně se neodstranitelně zanáší dehtem celý tahový systém a tím klesá jeho účinnost. ZÁVĚR
Pro správnou funkci jakéhokoliv stavěného topidla, počínaje krbem a těžkými kamny konče, je třeba, ovládat velké umění - kamnařinu.Kamnář musí umět spočítat tepelné ztráty místnosti, či objektu.Musí umět posoudit statiku nosných konstrukcí, kvalitu komína.Musí znát kamnářskou latinu.Musí spočítat jak velké ohniště, jak dlouhé, eventuálně široké tahy, jak vysoký komín, co s vedlejšími místnostmi, případně s místnostmi v patře.A musí mít spoustu dalších vědomostí týkající se kachlů a dalších stavebních materiálů.Teprve na základě důkladné analýzy tepelné potřeby a výpočtu je možno dospět k závěru, jak mají být kamna velká,(plocha kamen) kolik budou vážit, jak dlouhé mají být tahy a kolik se v nich ztopí dřeva denně, za měsíc, za celou topnou sezonu.Správně navržená a postavená kamna nepustí do komína ani trochu tepla, které by mohlo zůstat v místnosti.Kvalitní kamnář je také architektem.Musí na základě svých zkušeností a znalostí s vámi vytvořit takový návrh díla, který se vám po všech stránkách bude i líbit i vyhovovat a sloužit vašim potřebám.Tedy nejen levně a dobře topit, ale musí to být významný architektonický prvek VAŠEHO DOMOVA.Kachlová kamna jsou investicí na celý život, tedy podstatně závažnější než například koupě nového automobilu.Proto je potřeba jejich stavbu dokonale a v klidu rozvážit a do posledního detailu promyslet.Jejich životnost je padesát až sto let.Proto poslední rada je, nakupujte u odborníků, kteří jsou zpravidla schopni vám naprojektovaná kamna v konečné podobě předvést v počítačové stimulaci ve 3D včetně celé místnosti i s jejím vybavením a nebo vám je aspoň odborně vykreslí.Takovíto kamnáři jsou členy Českého cechu kamnářů. ZDROJ:Janča krby

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí