Pojem plynulé a bezpečné provozování vodovodu nebo kanalizace

8. září 2014
Pojem plynulé a bezpečné provozování vodovodu nebo kanalizace

Co se rozumí spojením "plynulé a bezpečné" provozování vodovodu nebo kanalizace ve smyslu § 8 dost. 1 zákona č. 274/2001 Sb.?

Otázka

Co se rozumí spojením "plynulé a bezpečné" provozování vodovodu nebo kanalizace ve smyslu § 8 dost. 1 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů?

Odpověď

Mezi povinnosti vlastníka vodovodu nebo kanalizace patří především povinnost spočívající v zajištění jejich plynulého a bezpečného provozování. Tato povinnost zakotvená v ustanovení § 8 odst. 1 zákona o vodovodech a kanalizacích má zejména zabránit situacím, kdy vlastník ponechá vodovod nebo kanalizaci zcela bez provozování. Ustanovení má dále zajistit, aby vodovod nebo kanalizace byly provozovány bez přerušování a byly plněny povinnosti plynoucí z právních předpisů upravujících provoz a bezpečnost služeb pro odběratele, a to s výjimkou případů uvedených v § 9 odst. 5 a 6 zákona o vodovodech a kanalizacích. Porušení tohoto ustanovení je sankcionováno [přestupek fyzických osob podle § 32 odst. 2 písm. d) správní delikt právnických osob či podnikajících fyzických osob podle § 33 odst. 2 písm. b) zákona].

Autor: Mgr. Veronika Vytejčková

Zdroj:Verlag Dashöfer - www.enviprofi.cz
Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů