Až 62 milionů jde na záchranu nejohroženějších druhů v ČR

11. listopadu 2014
Až 62 milionů jde na záchranu nejohroženějších druhů v ČR

48 projektů na podporu nejohroženějších českých druhů se může rozeběhnout. Ministerstvo životního prostředí na podporu vybraných druhů rostlin a živočichů vybralo žádosti o grant z Malého grantového schématu ,,Záchranné programy pro zvláště chráněné druhy II" v celkové alokaci 62 milionů korun. Granty jsou financované z EHP fondů 2009-2014 a z prostředků Ministerstva životního prostředí.

Projekty byly vybrány za účasti Dr. Baatvika z Norské agentury pro životní prostředí. ,,Řídicím výborem je tedy k realizaci doporučeno celkem 48 žádostí, které vyčerpají celkovou alokaci ve výši 62 mil. Kč," uvádí ředitel odboru ekonomických a dobrovolných nástrojů Tomáš Kažmierski.

Podpořené projekty zajistí mimo jiné umělý odchov perlorodky říční, zlepší péči o biotopy užovky stromové nebo sysla obecného, vytvoří program péče o rysa ostrovida, vlka obecného a medvěda hnědého. Realizace projektů bude zahájena v průběhu listopadu 2014 a ukončena ke konci dubna 2016.

Cílem dotačního programu Malé grantové schéma je naplnit závazek ochrany biodiverzity vyplývající z mezinárodní Úmluvy o biologické rozmanitosti, na evropské úrovni pak zejména evropskou směrnici o ochraně přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin.

Grantové schéma přispívá k naplnění Strategie ochrany biologické rozmanitosti České republiky a Koncepce záchranných programů a programů péče zvláště chráněných druhů živočichů a rostlin v České republice. ,,Konkrétním cílem Malého grantového schématu je podpořit aktivní ochranu zvláště chráněných druhů v České republice, zejména pak realizaci a přípravu nových záchranných programů a programů péče, a také prohloubit znalosti o nejohroženějších druzích české fauny a flóry," říká ředitelka odboru druhové ochrany a implementace mezinárodních závazků Veronika Vilímková.

Malé grantové schéma je z 85 % financováno z EHP fondů 2009-2014, do nichž přispívají Norsko, Island a Lichtenštejnsko. ,,15% kofinancování se podařilo zajistit z prostředků Ministerstva životního prostředí, které je zprostředkovatelem tohoto dotačního titulu," doplňuje ředitel Kažmierski.

Kompletní výsledky hodnocení žádostí z Malého grantového schématu Záchranné programy pro zvláště chráněné druhy II naleznete zde na stránce MŽP.

Zdroj:MŽP
Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů