Soutěž studentských prací zná vítěze

22. listopadu 2014
Soutěž studentských prací zná vítěze

V úterý 18. listopadu byly na Krajském úřadě v Brně oceněny nejlepší diplomové a bakalářské práce se vztahem k životnímu prostředí v JMK, byly předány zvláštní ceny a současně se otevřel prostor k diskusi nad tématy, kterým se studenti věnují. Soutěž pořádají Jihomoravský kraj a Lipka - školské zařízení pro environmentální vzdělávání.

XII. ročník Soutěže studentských prací se vztahem k životnímu prostředí a ekologii v Jihomoravském kraji má své vítěze. Byli vyhlášeni na slavnostní konferenci dne 18. listopadu v prostorách Krajského úřadu v Brně. Odborná komise složená z akademických pracovníků, představitelů nevládních organizací a odborníků z praxe i z neziskového sektoru je vybírala z 27 prací studentů technických, aplikovaných, přírodovědných i humanitních oborů (11 bakalářských a 16 diplomových prací). Nejlepší studenti převzali ceny z rukou radního Jihomoravského kraje Ing. Jaroslava Parolka, ředitelky Lipky Mgr. Hany Korvasové a ředitelky Ekologického institutu Veronica RNDr. Ivany Gaillyové, kteří se následně zapojili do diskuse se studenty.

V kategorii diplomových prací se nejlépe umístil Ing. arch. Adam Lukačovič s prací Obnova města - urbánní strategie bydlení v centru Brna. Autor se věnuje smyslu a využití brownfields, které vznikají v souvislosti s migrací obyvatel z centra Brna na periferie. Opuštěné objekty analyzuje a navrhuje přehodnotit dosavadní administrativní a developerský přístup města. Doporučuje aktivovat centrum v duchu udržitelného rozvoje a principů kompaktního města do podoby moderního městského centra s aktivními komunitami.

Mezi bakalářskými pracemi byla nejlépe hodnocena Bc. Petra Halasová s prací Výběr sortimentu dřevin vhodných pro použití do zahrad mateřských škol a návrh výsadby v MŠ Dolní Loučky. Práce řeší problematiku neutěšeného stavu zahrad našich MŠ z hlediska nevhodného výběru dřevin a neodpovídající péče o zeleň na těchto plochách. Pro objektivní zhodnocení stavu zahrad vyvinula autorka vlastní metodiku, která se dá v praxi využít jako funkční nadstavba běžně používané inventarizace při správě zeleně v MŠ a pomáhá při volbě kroků pro zlepšení situace.

Další oceněné práce řeší například ochranu přírody, místní potraviny, urbánní strategii, odpadové hospodářství či biokoridory. Anotace prací všech soutěžících jsou vydány ve Sborníku, který lze najít také v elektronické podobě na www.lipka.cz/soutez-diplomovych-praci. "Kvalita přihlášených prací byla opravdu vysoká. Těší mě, že se studenti nebojí navrhovat inovativní řešení pro Jihomoravský kraj, která lze následně realizovat v praxi", uvádí radní Jihomoravského kraje, Ing. Jaroslav Parolek.

Soutěž pro studenty vysokých škol každoročně pořádají Jihomoravský kraj a Lipka - školské zařízení pro environmentální vzdělávání, ve spolupráci s Ekologickým institutem Veronica. Těší se zájmu studentů i z jiných než brněnských univerzit, letos se umístila práce studenta Univerzity Karlovy.

Kontakt: RNDr. Jan Trávníček, koordinátor soutěže, jan.travnicek@lipka.cz, tel. 732 827 063

Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů