Úterý, 23. července 2024

Srážkové vody z pozemních komunikací

Srážkové vody z pozemních komunikací

Dotaz:

Máme otázku týkající se § 38 vodního zákona a vyhlášky č. 104/1997 Sb , kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích:

v § 38 odstavec 2 VZ říká:

(2) Vody z drenážních systémů odvodňovaných zemědělských pozemků, chladící vody

užité na plavidlech a pro vodní turbíny, u nichž došlo pouze ke zvýšení teploty, a nepoužité

minerální vody z přírodního léčivého zdroje nebo zdroje přírodní minerální vody nejsou

odpadními vodami podle tohoto zákona. Za odpadní vody se dále nepovažují srážkové vody

z dešťových oddělovačů, pokud oddělovač splňuje podmínky, které stanoví vodoprávní úřad

v povolení. Odpadními vodami nejsou ani srážkové vody z pozemních komunikací, pokud je

znečištění těchto vod závadnými látkami řešeno technickými opatřeními podle vyhlášky,

kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích 21a).

21a) Vyhláška č. 104/1997 Sb ., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích.

V této vyhlášce jsme k uvedeným technickým opatřením nic nenašli. Můžete nám prosím napsat jaká tyto opatření jsou, nebo jak jsou specifikována?

Odpověď:

Po novele vodního zákona č. 150/2010 Sb. nejsou odpadními vodami srážkové vody z pozemních komunikací, pokud je jejich znečištění závadnými látkami řešeno technickými opatřeními podle vyhlášky, kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích (vyhláška č. 104/1997 Sb.). Technickými opatřeními se v tomto případě rozumí splnění veškerých požadavků zakotvených touto vyhláškou. Jinými slovy, je-li tedy pozemní komunikace realizována v souladu s touto vyhláškou, nejsou vody z ní odtékající považovány za vody odpadní.

Autor: Mgr. Veronika Vytejčková

Zdroj:Verlag Dashöfer - www.enviprofi.cz
Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
ELKOPLAST CZ, s.r.o. - česká rodinná výrobní společnost která působí především v oblasti odpadového hospodářství a hospodaření s vodou
NEVAJGLUJ a.s. - kolektivní systém pro plnění povinností pro tabákové výrobky s filtry a filtry uváděné na trh pro použití v kombinaci s tabákovými výrobky
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů