Neděle, 14. července 2024

Mimořádná opatření podle vodního zákona

Mimořádná opatření podle vodního zákona

Vodní zákon přiznává vodoprávnímu úřadu v ustanovení § 109 pravomoc zasáhnout za mimořádné situace, je-li to ve veřejném zájmu, do udělených práv k nakládání s vodami, a to tím, že tato nakládání upraví (změní), omezí nebo zakáže.

Nejedná se o zásah ve smyslu změny či zrušení platných povolení k nakládání s vodami jako takových, ale o faktické ,,pozastavení" výkonu rozhodnutí na přechodnou dobu.

Situace, kdy k takovému opatření může vodoprávní úřad přistoupit, uvádí ustanovení § 109 příkladmo, nelze tedy vyloučit využití tohoto opatření také při jiných mimořádných situacích, kdy to bude vyžadovat veřejný zájem. Typickým příkladem ale jistě bude přechodný nedostatek vody, při kterém je ohroženo zásobování obyvatelstva vodou. Tuto situaci je třeba důsledně odlišit od soukromých potřeb jednotlivých oprávněných, kteří mohou v některých případech dojít k závěru, že mají vody nedostatek (například pro naplnění bazénu apod. ...).

Opatření vodoprávního úřadu podle § 109 vodního zákona může mít buď formu rozhodnutí, směřuje-li omezení/zákaz vůči konkrétnímu jmenovitě určenému oprávněnému nebo formu opatření obecné povahy, pokud vodoprávní úřad postupuje vůči neurčitému počtu osob, například omezuje nakládání s vodami všem oprávněným v konkrétní obci.

Autor: Mgr. Veronika Vytejčková

Zdroj:Verlag Dashöfer - www.enviprofi.cz
Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
ELKOPLAST CZ, s.r.o. - česká rodinná výrobní společnost která působí především v oblasti odpadového hospodářství a hospodaření s vodou
NEVAJGLUJ a.s. - kolektivní systém pro plnění povinností pro tabákové výrobky s filtry a filtry uváděné na trh pro použití v kombinaci s tabákovými výrobky
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů