Čtvrtek, 25. července 2024

Brno: Černé skládky na Žabovřeských loukách nadále v řešení

Brno: Černé skládky na Žabovřeských loukách nadále v řešení

Černé skládky v areálu bývalého JZD v Brně - Žabovřeskách jsou nadále v centru pozornosti. Díky aktivitě OŽP MMB, OVLHZ MMB, MČ Žabovřesky a Komise ŽP RMB a dalších orgánů byly zahájeny základní kroky ke zlepšení situace v lokalitě. Odbor ŽP MM provedl v lokalitě několik kontrol zaměřených na odpadové hospodářství s výsledkem zahájení několika řízení o uložení pokuty za porušení zákona v oblasti odpadů. OVLHZ MMB zahájil zjišťování právního stavu v oblasti ochrany ZPF a MČ Žabovřesky zajistila oplocení části areálu - městských pozemků, osadila okolí výstražnými tabulemi a učinila další kroky nutné pro zjištění vlastnických vztahů a tím i to, kdo se má o konkrétní pozemky starat. Areál je také střežen Městskou policií Brno, vlastníky, zabezp. zařízeními a případné přestupky proti zákonu o odpadech a o vodách, ochraně ZPF a stavebnímu zákonu budou nekomprosmisně řešeny. Do budoucna je naprosto nutno v této snaze pokračovat a napnout všechny síly k uvedení areálu do souladu se zákony a také začít řešit jeho budoucnost, tak, aby nebyl nadále ostudou Brna. Tento areál však není jediný, podobná situace je částečně i v širším okolí areálu bývalého JZD v Bystrci a také v několika rozsáhlých areálech bývalých továren, čekajících na novou zástavbu. Pokud zjistíte něco obdobného neváhejte a použijte mobilní aplikace, kterou si stáhnete z www.zmapujto.cz a můžete ji využít k anonymnímu nahlášení závadného stavu na státní orgány apod.

ZDROJ: Enviweb

Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
ELKOPLAST CZ, s.r.o. - česká rodinná výrobní společnost která působí především v oblasti odpadového hospodářství a hospodaření s vodou
NEVAJGLUJ a.s. - kolektivní systém pro plnění povinností pro tabákové výrobky s filtry a filtry uváděné na trh pro použití v kombinaci s tabákovými výrobky
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů