Neděle, 14. července 2024

Povodí Odry dokončilo údržbu mezihrází na řece Ostravici

Povodí Odry dokončilo údržbu mezihrází na řece Ostravici

Dnes byla dokončena údržba mezihrází vodního toku Ostravice ve Frýdku-Místku, ř. km 22,900-25,300. Veškeré projekční práce zajišťoval státní podnik Povodí Odry, zhotovitelem stavby byla společnost Lesostavby Frýdek-Místek a. s. Úprava toku probíhala od loňského podzimu a přišla státní podnik Povodí Odry na 3 869 000 Kč bez DPH.

Upravovaný úsek řeky byl řešen komplexně jak s ohledem na některé přestárlé, nemocné a nebezpečné stromy v mezihrází, tak na sníženou kapacitu průtočného profilu štěrkovitými náplavy v korytě řeky a na bermách stabilizovanými sedimenty. ,,Práce spočívaly v částečném odstranění štěrkových náplavů z koryta toku, v odstranění sedimentů z berem a v následném osetí těchto ploch travním osivem. Z průtočného profilu bylo odstraněno okolo 20 tisíc m3 štěrkohlinitého materiálu a bylo vymodelováno a oseto 60 tisíc m2 berem. Odtěžený štěrkovitý materiál bude použit pro budoucí modelaci koryt a dotaci říčních systémů štěrky. Pokud to umožňovala vegetace, byl vytvořen jednotný sklon berem 1 : 30 od paty hráze směrem do koryta. Byla také provedena zdravotní a výchovná probírka stávajících porostů a náhradní výsadba. Konkrétně se to týkalo 171 stromů a sedmi keřových skupin. Odstraněno bylo 79 stromů a naopak vysazeno na 80 keřů a 200 různě vysokých stromů," vysvětluje Leoš Kessler z technického úseku závodu Frýdek-Místek státního podniku Povodí Odry.

Práce začaly loni na podzim a původně měly být během půl roku hotovy. Kvůli časnému a velmi suchému jaru ale musela být náhradní výsadba zhruba 120 odrostlých stromů odložena až na podzim. Definitivní práce na náhradní výsadbě pak proběhly na počátku měsíce listopadu. Zhotovitelem stavby byla na základě výběrového řízení společnost Lesostavby Frýdek-Místek a. s. Celkové náklady na stavbu dosáhly částky 3 869 000 Kč bez DPH.

,,Celá lokalita je hojně navštěvována lidmi, takže na bermách jsou už teď opět vyšlapané chodníky, na kterých se bohužel nedaří vypěstovat kvalitní travní drn. Dochází také ke krádežím kůlů, které mají chránit náhradní výsadbu. Na některých místech vandalové polámali sazenice. Je škoda, že si lidé neuvědomují, že státní podnik Povodí Odry touto stavební úpravou nejenom chrání město Frýdek-Místek a jeho obyvatele před velkou vodou, ale zároveň ho i zvelebuje," upozorňuje na závěr Leoš Kessler.

Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
ELKOPLAST CZ, s.r.o. - česká rodinná výrobní společnost která působí především v oblasti odpadového hospodářství a hospodaření s vodou
NEVAJGLUJ a.s. - kolektivní systém pro plnění povinností pro tabákové výrobky s filtry a filtry uváděné na trh pro použití v kombinaci s tabákovými výrobky
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů