Pondělí, 22. dubna 2024

Co dnes projednává Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin EP

Co dnes projednává Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin EP

Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin

ENVI(2018)0607_1

NÁVRH POŘADU JEDNÁNÍ

Schůze

Čtvrtek 7. června 2018, 9:00-12:30

Brusel

Místnost: Paul-Henri Spaak (3C050)

1. Přijetí pořadu jednání

2. Sdělení předsedkyně

3. Sdělení předsedkyně týkající se doporučení koordinátorů ze dne 16. května 2018

4. Schválení zápisu ze schůze:

?19.-20. února 2018 PV - PE618.299v01-00

5. Zpráva o probíhajících interinstitucionálních jednáních

ENVI/8/02915

* veterinární léčivé přípravky
* správa energetické unie
* umístění sídla Evropské agentury pro léčivé přípravky
* definice, obchodní úprava a označování lihovin, používání názvů lihovin v obchodní úpravě a označování jiných potravin a ochrana zeměpisných označení lihovin
* podpora využívání energie z obnovitelných zdrojů (přepracované znění)

* * *

Společná rozprava

6. Předložení studie EPRS o prováděcí zprávě o nařízení o přípravcích na ochranu rostlin ES/1107/2009

ENVI/8/13098

7. Provádění nařízení (ES) č. 1107/2009 o přípravcích na ochranu rostlin

ENVI/8/09895

2017/2128(INI)

Zpravodaj:

Pavel Poc (S&D)

PR - PE618.104v01-00

Příslušný výbor:

ENVI*

Stanoviska:

AGRI* -

Peter Jahr (PPE)

PA - PE615.454v01-00
AM - PE616.638v01-00

?projednání návrhu zprávy

?lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů: 12. června 2018, 11:00

* * *

8. Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o hodnocení zdravotnických technologií a o změně směrnice 2011/24/EU

ENVI/8/12220

***I 2018/0018(COD) COM(2018)0051 - C8-0024/2018

Zpravodajka:

Soledad Cabezón Ruiz (S&D)

PR - PE622.011v01-00

Příslušný výbor:

ENVI

Stanoviska:

ECON

EMPL -

rozhodnutí: bez stanoviska

ITRE -

Lieve Wierinck (ALDE)

PA - PE620.890v01-00
AM - PE622.255v01-00

IMCO -

Cristian-Silviu Busoi (PPE)

PA - PE622.139v01-00

JURI -

rozhodnutí: bez stanoviska

FEMM -

Vilija Blinkevičiute (S&D)

?projednání návrhu zprávy

?lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů: 13. června 2018, 11:00

9. Zavádění infrastruktury pro alternativní paliva v Evropské unii: Je čas jednat!

ENVI/8/12192

2018/2023(INI) COM(2017)0652

Zpravodajka:

Christel Schaldemose (S&D)

PA - PE620.875v01-00

Příslušný výbor:

TRAN -

Ismail Ertug (S&D)

PR - PE621.006v01-00

?projednání návrhu stanoviska

?lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů: 12. června 2018, 11:00

10. Jakost vody určené k lidské spotřebě (přepracované znění)

ENVI/8/12227

***I 2017/0332(COD) COM(2017)0753 - C8-0019/2018

Zpravodaj:

Michel Dantin (PPE)

PR - PE621.116v02-00

Příslušný výbor:

ENVI

Stanoviska:

BUDG -

rozhodnutí: bez stanoviska

ITRE -

rozhodnutí: bez stanoviska

IMCO -

rozhodnutí: bez stanoviska

JURI

?projednání návrhu zprávy

?lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů: 13. června 2018, 11:00

11. Různé

12. Příští schůze

?20. června 2018, 9:00-12:30 a 14:30-18:30 (Brusel)

?21. června 2018, 9:00-12:30 (Brusel)

Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
ELKOPLAST CZ, s.r.o. - česká rodinná výrobní společnost která působí především v oblasti odpadového hospodářství a hospodaření s vodou
NEVAJGLUJ a.s. - kolektivní systém pro plnění povinností pro tabákové výrobky s filtry a filtry uváděné na trh pro použití v kombinaci s tabákovými výrobky
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů