Pátek, 1. prosince 2023

Chrudim: Revitalizace vodních toků ve městě

Chrudim: Revitalizace vodních toků ve městě

,,Změna klimatu postupně přináší řadu důsledků, které mají, a v různé míře nadále budou mít, převážně negativní vlivy na život společnosti i na přírodu," upozorňuje Šárka Trunečková, koordinátorka projektu Zdravé město Chrudim.

,,Přestože lidská společnost v poslední době snižuje emise skleníkových plynů, které ke klimatické změně významně přispívají, dynamiku změn lze pouze zpomalit, nikoliv klimatickou změnu zatím zcela eliminovat," vysvětluje koordinátorka, ,,Proto je nezbytné se zaměřit také, avšak nejen, na adaptační opatření, pomocí nichž lze omezit dopady části negativních vlivů."

Revitalizace historického mlýnského náhonu v Chrudimi:

Jednalo se o vůbec první revitalizaci náhonu, jakožto vodního toku v prostorově omezených podmínkách urbanizovaného prostředí na území České republiky. Celou akci iniciovalo město Chrudim. Mlýnský náhon a okolní pozemky patří do vlastnictví města, což usnadnilo realizaci.

Zdroj: NSZM

Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Meva - výrobky prověřené generacemi
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů