Středa, 31. května 2023

6. října - Mezinárodní den geodiverzity

Tato každoroční oslava geodiverzity byla schválena v roce 2021 193 členskými státy, které se účastnily bienální Generální konference UNESCO v Paříži. Schválení následovalo po žádosti Mezinárodní unie geologických věd (IUGS) a 108 dalších vědeckých organizací o vyhlášení Mezinárodního dne geodiverzity s cílem zvýšit povědomí o mnoha výhodách, které geodiverzita poskytuje lidem, společnosti a životnímu prostředí.

6. října - Mezinárodní den geodiverzity

Geodiverzita je přirozená část planety, která není živá jak na povrchu, tak uvnitř. Zahrnuje zemské minerály, horniny, fosilie, půdy, sedimenty, tvary terénu a topografii, stejně jako hydrologické prvky, jako jsou řeky a jezera, a procesy, které tyto prvky vytvářejí a upravují. Je zdrojem materiálů, které staví města a slouží jako podpůrný systém pro všechny zemědělské systémy tím, že poskytuje půdu a vodu. Geodiverzita poskytuje zdroje pro výrobu energie, včetně materiálů používaných k výrobě větrných turbín a solárních panelů. Prostřednictvím své rozmanité krajiny, barev a forem inspiruje geodiverzita umělce a fascinuje turisty.

Navzdory tomu si většina lidí neuvědomuje, do jaké míry jsme závislí na geodiverzitě. Je proto zásadní podporovat lepší porozumění dynamickým procesům Země, aby bylo zajištěno, že občané budou činit informovaná politická rozhodnutí pro udržitelnější společnost, což je zásadní prvek při provádění cílů OSN do roku 2030 v oblasti udržitelného rozvoje.

V tomto smyslu je Mezinárodní den geodiverzity příležitostí předvést, jak může vzdělání v geologických vědách poskytnout lidstvu udržitelná řešení naléhavých problémů, jako je zodpovědná těžba zdrojů, snižování rizika katastrof, zmírňování změny klimatu a ztráta biologické rozmanitosti. Rovněž zvýší povědomí o kritických souvislostech mezi geodiverzitou a všemi formami života.

Jako jediný orgán Organizace spojených národů s mandátem podporovat výzkum a budování kapacit v geologii a geofyzice využije UNESCO Mezinárodní den geodiverzity k propagaci cílů Agendy 2030 pro udržitelný rozvoj a také vytvoření nových globálních geoparků UNESCO zejména v Africe, arabském regionu a Latinské Americe.

Learn more

Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Meva - výrobky prověřené generacemi
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů