Sobota, 2. března 2024

12. srpna - Světový den slonů

Světový den slonů je každoroční mezinárodní událost, která se koná 12. srpna, věnovaná zachování a ochraně slonů. V roce 2011 jej vytvořili kanadští filmaři Patricia Sims a Michael Clark a je podporována nadací Elephant Reintroduction Foundation.

12. srpna - Světový den slonů

Cílem Světového dne slonů je vytvořit povědomí o naléhavé situaci afrických a asijských slonů a sdílet znalosti a pozitivní řešení pro lepší péči o slony chované v zajetí i volně žijící slony. Afričtí sloni jsou uvedeni jako ,,zranitelní" a asijští sloni jako ,,ohrožení" na Červeném seznamu ohrožených druhů IUCN.Ochránci přírody uvádějí, že slonům africkým i asijským hrozí vyhynutí v řádu několika desítek let. Současné odhady populace jsou asi 400 000 afrických slonů a 40 000 asijských slonů, ačkoli se zdá, že i tato čísla jsou příliš vysoká...

Pytláctví

Poptávka po slonovině, která je nejvyšší v Číně, vede k nelegálnímu pytláctví afrických i asijských slonů. Například jeden z největších slonů světa, Satao, byl nedávno zabit pro své ikonické kly. Další ikonický keňský slon, horský býk, byl také zabit pytláky, a protože hodnota slonoviny na ulici nyní převyšuje cenu zlata, afričtí sloni čelí epidemii pytláctví. Sloni jsou také loveni pro maso, kůži a části těla, přičemž nelegální obchod s volně žijícími zvířaty vystavuje slony stále více nebezpečí, protože je vnímáno jako nízkorizikové a vysoce ziskové úsilí.

Ztráta přirozeného prostředí

Ztráta stanoviště v důsledku odlesňování, nárůstu těžby a zemědělských aktivit se stala problematickou, zejména pro asijské slony. Fragmentace biotopu také vytváří izolaci - to ztěžuje chov a umožňuje pytlákům snadněji najít slony a nastražit pasti. Asijští sloni ztratili téměř 30-40 % svého přirozeného prostředí, takže je neuvěřitelně obtížné udržet své potomky i sebe.

Konflikt mezi člověkem a slonem

Konflikt mezi člověkem a slonem je významným problémem, protože lidská populace narůstá a lesní porost se snižuje, což nutí slony do těsné blízkosti lidských sídel. Incidenty zahrnují škody na úrodě a ekonomické ztráty, stejně jako oběti na slonech i lidech.

Špatné zacházení v zajetí

Nedostatek legislativy týkající se péče a zacházení se slony v zoologických zahradách, cirkusech a cestovním ruchu často vede k jejich špatnému zacházení. Zajetí může být vážnou hrozbou pro slony a asijští sloni jsou často nezákonně odchyceni ve volné přírodě a pašováni do lukrativního turistického průmyslu.

Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
ELKOPLAST CZ, s.r.o. - česká rodinná výrobní společnost která působí především v oblasti odpadového hospodářství a hospodaření s vodou
NEVAJGLUJ a.s. - kolektivní systém pro plnění povinností pro tabákové výrobky s filtry a filtry uváděné na trh pro použití v kombinaci s tabákovými výrobky
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů