Správa povodí v měnícím se klimatu - guidance document No 24

27. června 2022

Voda

Správa povodí v měnícím se klimatu - guidance document No 24

V kontextu společné implementační strategie Rámcové směrnice o vodách (RSV) byly v roce 2007 zahájeny činnosti týkající se změny klimatu, které vedly k vypracování návodu pro členské státy, jak zohlednit změnu klimatu při implementaci vodní politiky EU. V roce 2008 vodní ředitelé prodiskutovali a odsouhlasili klíčové body týkající se změny klimatu v kontextu jejího vlivu na vodní prostředí. Tento Guidance EU staví na výše zmíněných politických doporučeních a jeho vytvoření je základním požadavkem Bílé knihy EK o přizpůsobení se změně klimatu. Guidance si klade za cíl pomoci odpovědným subjektům, jakými jsou správci povodí, při začleňování problematiky změny klimatu do dalších cyklů plánování podle RSV. V rámci společné implementační strategie mohou být v budoucnu podle potřeby zpracovány další podpůrné materiály.

stáhnout soubor

Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů