Aktuální informace o stavu vodních zdrojů k 22. červnu 2022

24. června 2022

Voda

Aktuální informace o stavu vodních zdrojů k 22. červnu 2022

Ministerstvo zemědělství předkládá stručnou zprávu se shrnutím nejdůležitějších skutečností o aktuálním stavu vodních zdrojů. Správci povodí situaci monitorují a vyhodnocují na základě aktuálních potřeb.


Hladina podzemní vody v mělkých vrtech byla v 24. týdnu na území ČR celkově silně podnormální. Oproti předcházejícímu týdnu došlo k mírnému zhoršení stavu podzemní vody. Hladina ve srovnání s předchozím týdnem převážně stagnovala s tendencí k mírnému poklesu. U 5 % vrtů hladina klesala výrazněji a naopak u 6 % výrazněji rostla. Podíl mělkých vrtů se silně a mimořádně podnormální hladinou (42 %) a s normální hladinou (35 %) se snížil. Podíl vrtů se silně a mimořádně nadnormální hladinou (1 %) se nezměnil.

Vydatnost pramenů na území ČR byla v 24. týdnu celkově mimořádně podnormální. Oproti předcházejícímu týdnu se celkově stav vydatnosti zhoršil. Vydatnost pramenů převážně stagnovala s tendencí k mírnému zmenšení. Podíl pramenů se silně a mimořádně podnormální vydatností (48 %) se zvýšil. Podíl pramenů s normální vydatností (26 %) se snížil a podíl pramenů se silně a mimořádně nadnormální vydatností (4 %) se nezměnil.

Hladiny vodních toků byly v průběhu týdne setrvalé s převážně klesající tendencí, hladiny menších toků zasažených intenzivními přeháňkami
a bouřkami kolísaly. V porovnání s dlouhodobými červnovými normály byly průtoky i nadále převážně podprůměrné až výrazně podprůměrné, v rozmezí od 20 do 70 % Qm. Jen ojediněle byly průtoky průměrné až mírně nadprůměrné. Z hlediska hydrologického sucha se situace oproti předchozímu týdnu výrazně zhoršila. Nejvíce hlásných profilů s průtoky pod hranicí sucha se vyskytuje v povodí dolního Labe a Ohře (2/3 profilů) a Vltavy (1/3 profilů).

Významné vodárenské i víceúčelové nádrže jsou až na výjimky (tyto vodní díla mají nižší naplněnost převážně z provozních důvodů) naplněny z
80-100 % a jsou tak schopny zabezpečit požadované odběry.

Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů