Sobota, 26. listopadu 2022

Problematika invazních druhů

15. září 2022
Problematika invazních druhů

Invazní druhy jsou druhy zavlečené neboli nepůvodní v dané oblasti. Rozdíl oproti nepůvodním druhů je ovšem značný. Tyto druhy utlačují původní ať už jako predátoři, konkurenti v potravním řetězci, kvůli přenosu nákaz nebo genetickému křížení. Příčinou těchto invazí je globalizace a nepůvodní či invazní druhy dnes nalezneme po celém světě. Největší ohrožení představují invazní druhy pro chráněná území a malé ostrovy.

Postoj Evropské unie
Podle výzkumu z roku 2015 je každý pátý druh žijící v Evropě ohrožen některým z invazních druhů. Evropská komise se touto problematikou začala podrobně zajímat v roce 2008 a vypracovali se společné strategie. První nařízení týkající se invazních druhů vešlo v platnost v roce 2014 a následně byl vypracován seznam invazních nepůvodních druhů s významným dopadem na Unie, který je od té doby ročně aktualizován.
Jedná se o seznam 66 invazních druhů na území Evropské unie, na které je kladena největší pozornost. První verze seznamu vyšla v roce 2016 a v té době na něm bylo pouze 37 druhů. Pro tyto druhy platí zákaz dovozu a převozu, uvádění na trh, zákaz držení, chovu, rozmnožování do volné přírody. Odhadem jsou ekonomické ztráty spojené s invazními druhy okolo 324 miliard ročně.
Invazní druhy v ČR
Z živočichů u nás má status invazní 113 druhů a z rostlin 61 druhů. Ze zvířecí říše jsou pro přírodu nejnebezpečnější ryby a savci. Například karas stříbřitý původem z dálného východu, který velice úspěšně vytlačuje původní druh karase zlatého, protože je méně náročný na prostředí a snadněji se rozmnožuje. Účinným zásahem je vysazování dravých ryb.
Z rostlin páchají velké škody nepůvodní druhy netýkavek a křídlatek. Zajímavým druhem je křídlatka česká, která klame názvem. Pochází ze severního Japonska a je jedním z nejnebezpečnějších druhů Evropy.
Jak pomoci v boji s invazí?
Při podezření nálezu invazního druhu je ideální druh zdokumentovat (fotografie, poloha, počet jedinců, atd.) a následně nahlásit na orgánu pro ochranu přírody (obecní úřad, správa národního parku). Dále je možnost hlásit nálezy do nálezové databáze AOPK ČR, který je přístupný buď na internetu nebo přes mobilní aplikaci BioLog. V případě zaznamenání savců jako jsou mýval severní, psík mývalovitý, norek americký nebo nutrie říční je možné kontaktovat myslivecký spolek.

Autorka: Adéla Křížová

Zdroj: [Agentura ochrany přírody a krajiny: Invazní druhy] In:invaznidruhy.nature.cz [online] [cit. 2022-08-23].

Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů