Úterý, 29. listopadu 2022

Aktuální informace o stavu vodních zdrojů k 7. září 2022

9. září 2022
Aktuální informace o stavu vodních zdrojů k 7. září 2022

Ministerstvo zemědělství předkládá stručnou zprávu se shrnutím nejdůležitějších skutečností o aktuálním stavu vodních zdrojů. Správci povodí situaci monitorují a vyhodnocují na základě aktuálních potřeb.

Hladina podzemní vody v mělkých vrtech byla v 35. týdnu na území ČR celkově normální. Oproti předcházejícímu týdnu došlo celkově k mírnému zlepšení stavu podzemní vody. Podíl mělkých vrtů se silně a mimořádně podnormální hladinou (18 %) se mírně snížil, podíl vrtů s normální hladinou (49 %) se mírně zvýšil a podíl vrtů se silně a mimořádně nadnormální hladinou se příliš nezměnil (11 %). Hladina ve srovnání s předchozím týdnem převážně stagnovala s tendencí k mírnému vzestupu, u 7 % vrtů výrazněji rostla a naopak u 6 % vrtů výrazněji klesala. Vydatnost pramenů na území ČR byla v 35. týdnu celkově mírně podnormální. Oproti předcházejícímu týdnu se celkově stav vydatnosti mírně zhoršil. Podíl pramenů se silně a mimořádně podnormální vydatností (39 %) a podíl pramenů se silně a mimořádně nadnormální vydatností (10 %) se nezměnil. Podíl pramenů s normální vydatností (27 %) se snížil. Vydatnost pramenů se převážně stagnovala, ale u 7 % pramenů se výrazněji zmenšovala a naopak u 5 % pramenů se výrazněji zvětšovala.

Hladiny většiny sledovaných toků byly v průběhu týdne setrvalé nebo mírně klesaly. V porovnání s dlouhodobými zářijovými průměry byly průtoky podprůměrné až průměrné, nejčastěji v rozmezí od 15 do 110 % průměru, ojediněle se vyskytovaly i vyšší hodnoty. Z hlediska hydrologického sucha se situace oproti předchozímu týdnu mírně zhoršila.

Významné vodárenské i víceúčelové nádrže jsou až na výjimky (tyto vodní díla mají nižší naplněnost převážně z provozních důvodů) naplněny z 60-100 % a jsou tak schopny zabezpečit požadované odběry.

Za měsíc srpen bylo z vodních nádrží nadlepšeno téměř 170 mil. m3 do vodních toků pod nádržemi. Od začátku roku 2022 bylo z vodních nádrží nadlepšeno celkem 374 mil. m3.

Během srpna došlo rovněž k akumulaci vody v zásobních prostorech vodních děl. V součtu za všechny státní podniky Povodí celkem bylo akumulováno téměř 37 mil. m3, od začátku roku 2022 bylo ve významných vodních nádržích na území České republiky akumulováno tedy 556 mil. m3.

Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů