Sobota, 28. ledna 2023

LIDL získal jednu z nejvýznamnějších environmentálních certifikací budov

LIDL získal jednu z nejvýznamnějších environmentálních certifikací budov
Společnost LIDL řadí environmentální management mezi své dlouhodobé priority. O tom svědčí i množství aktivit, které tato společnost vykonává a zasazuje se tak o zmírnění dopadů na životní prostředí. Její trvalé úsilí navíc bylo nově odměněno elitní certifikací BREEAM In Use (certifikace budov s důrazem na trvalou udržitelnost), což odpovídá 1 % nejlepších budov a představuje tak zcela výjimečný výsledek i v mezinárodním srovnání.
BREEAM je zkratka z anglického Building Research Establishment Environmental Assesment Method a jedná se o standard nejlepších postupů v oblasti navrhování budov s důrazem na trvalou udržitelnost výstavby. Je to nejstarší a nejrozšířenější certifikace v oblasti energeticky úsporných a udržitelných budov.
LIDL se může touto certifikací pyšnit díky svému logistickému centru v Buštěhradě a jedná se o výsledek dlouholeté intenzivní práce. "Není nám lhostejné, jaký dopad má naše podnikání na životní prostředí. Proto nás velice těší, že jsme dokázali naplnit přísná kritéria pro obdržení této unikátní certifikace," uvádí tiskový mluvčí společnosti Tomáš Myler.
V rámci posuzovacího procesu BREEAM se hodnotí devět kategorií podle jejich vlivu na životní prostředí. Mezi těchto devět kategorií spadá energie, zdraví a pohoda prostředí, materiály, management, znečišťující látky, využití půdy a ekologie, doprava, odpad a voda. Budova LC Buštěhrad v první části obdržela známku "Excellent", díky čemuž spadá do horních 10 % hodnocených budov. V druhé části hodnocení dosáhla dokonce nejvyššího stupně "Outstanding". To je výsledek, který odpovídá 1 % nejlepších budov. To je zcela výjimečný výsledek i v mezinárodním srovnání.
A čím je logistické centrum v Buštěhradě tak výjimečné?
  • Dešťová voda - ze střechy odtéká do nádrží a následně slouží ke splachování toalet a zalévání zeleně. Roční úspora dosáhne téměř 1 800 m3 vody.
  • Odpadní teplo - teplo vznikající při chlazení poté slouží pro ohřev užitkové vody a do podlahového topení, čímž se pokryje až 50 % celkové spotřeby tepelné energie. Úspora díky využití odpadního tepla dosahuje zhruba 4 750 GJ za rok.
  • Fotovoltaická elektrárna - ještě letos by měla být nainstalována fotovoltaická elektrárna, která vyrobí až 870 MWh za rok. Dojde tak k pokrytí až 15 % celkové spotřeby elektrické energie.
  • Osvětlení - ke svícení je využito úsporné LED osvětlení s inteligentním řízením, které funguje dle využití prostoru, potřeb uživatelů a podle intenzity denního světla. Tím se minimalizuje spotřeba energie.
  • Okolí budovy - v okolí LC Buštěhrad jsou umístěny různé prvky pro podporu biodiverzity jako např. ptačí budky, broukoviště a včelíny. Pro zaměstnance byla zřízena i nová autobusová linka, aby došlo k minimalizaci individuální dopravy a snížení zátěže na životní prostředí.
Logistické centrum v Buštěhradě díky všem výše uvedeným opatřením ušetří ročně 1 800 m3 vody, což je množství, se kterým by si člověk vystačil až 55 let. S roční úsporou tepla by zase průměrná domácnost vydržela vytápět až 163 let. A fotovoltaická elektrárna ušetří množství elektřiny, se kterou by mohlo až 260 domácností pokrýt spotřebu za jeden rok. Celkem tedy dojde ke snížení uhlíkové stopy až o 685 tun CO2. Takovou uhlíkovou stopu vyprodukuje průměrný automobil, když 143x objede zeměkouli.
Společnost LIDL tak opravdu přebírá odpovědnost za své jednání všude tam, kde má její podnikání vliv na lidi nebo na životní prostředí. Důkazem je toho mj. LC Buštěhrad ale i Globální cíle udržitelného rozvoje (SDGs), k jejichž naplnění seLIDL rozhodl přispět (např. Ochrana ekosystémů, lidská práva zaměstnanců nebo environmentální management).
O společnosti
Společnost LIDL vstoupila na český trh v červnu 2003, kdy otevřela prvních 14 prodejen. V současnosti provozuje síť 301 prodejen, které jsou zásobovány 5 logistickými centry. Filozofie prodeje společnosti Lidl je založena na privátních značkách, které tvoří více než 80 % veškerého sortimentu. Kromě nejvyšší kvality za nejlepší cenu oceňují zákazníci prodejen Lidl také pravidelné, tematické týdny s nabídkou potravin a spotřebního zboží, které není součástí stálého sortimentu. Spotřební zboží Lidl nabízí také ve svém internetovém obchodě Lidl-shop na www.lidl.cz. Společnost Lidl se snaží být ve všech oblastech podnikání maximálně odpovědná vůči svému okolí. V rámci společenské odpovědnosti se Lidl dlouhodobě zaměřuje na podporu dětí, pro něž realizuje různé projekty, například sbírku Srdce dětem či v minulosti výstavbu oblíbených Rákosníčkových hřišť. Více informací naleznete na www.lidl.cz.
Více informací naleznete na:
Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů