Čtvrtek, 30. března 2023

Aktuální informace o stavu vodních zdrojů k 11. lednu 2023

Aktuální informace o stavu vodních zdrojů k 11. lednu 2023

Ministerstvo zemědělství předkládá stručnou zprávu se shrnutím nejdůležitějších skutečností o aktuálním stavu vodních zdrojů. Správci povodí situaci monitorují a vyhodnocují na základě aktuálních potřeb.

Hladina podzemní vody v mělkých vrtech byla v 1. týdnu na území ČR celkově normální. Oproti předcházejícímu týdnu celkově došlo ke zhoršení stavu podzemní vody. Podíl mělkých vrtů se silně nebo mimořádně podnormální hladinou (12 %) se příliš nezměnil, podíl mělkých vrtů s normální hladinou (47 %) se zvýšil a podíl mělkých vrtů se silně nebo mimořádně nadnormální hladinou (16 %) se výrazně snížil. Hladina ve srovnání s předchozím týdnem převážně stagnovala, až mírně klesala (47 %), u 15 % vrtů byl zaznamenán pokles a u 2 % vrtů dokonce velký pokles hladiny, naopak vzestup nebo velký vzestup nebyl zaznamenán u žádného ze sledovaných vrtů.

Vydatnost pramenů na území ČR byla v 1. týdnu celkově normální. Situace však byla regionálně velmi odlišná. Oproti předcházejícímu týdnu celkově došlo k mírnému zhoršení stavu vydatnosti. Podíl pramenů se silně nebo mimořádně podnormální vydatností (22 %), podíl pramenů s normální vydatností (39 %) a podíl pramenů se silně nebo mimořádně nadnormální vydatností (17 %) se příliš nezměnil. Vydatnost pramenů převážně stagnovala, ale u 14 % pramenů bylo zaznamenáno zmenšení nebo velké zmenšení a u 6 % pramenů zvětšení vydatnosti.

Hladiny většiny sledovaných toků již zvolna klesaly nebo jen mírně kolísaly. V porovnání s dlouhodobými lednovými průměry byly průtoky většinou průměrné až mírně nadprůměrné, nejčastěji od 40 do 160 % Qm, na některých horských tocích místy i více (160 až 500 % Qm). Profily s průtoky na úrovni hydrologického sucha se v uplynulém týdnu na tocích téměř nevyskytovaly.

Významné vodárenské i víceúčelové nádrže jsou až na výjimky (tato vodní díla mají nižší naplněnost převážně z provozních důvodů) naplněny z 46-100 % a jsou tak schopny zabezpečit požadované odběry.

Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Meva - výrobky prověřené generacemi
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů