Čtvrtek, 30. března 2023

Aktuální informace o stavu vodních zdrojů k 1. únoru 2023

Aktuální informace o stavu vodních zdrojů k 1. únoru 2023

Hladina podzemní vody v mělkých vrtech byla v 4. týdnu na území ČR celkově normální. Oproti předcházejícímu týdnu celkově došlo k mírnému zhoršení stavu podzemní vody. Podíl mělkých vrtů se silně nebo mimořádně podnormální hladinou (10 %) se příliš nezměnil. Podíl mělkých vrtů s normální hladinou (54 %) se zvýšil. Podíl mělkých vrtů se silně nebo mimořádně nadnormální hladinou (15 %) se snížil. Hladina ve srovnání s předchozím týdnem převážně stagnovala s tendencí k mírnému poklesu (51 %), u 10 % vrtů byl zaznamenán pokles nebo velký pokles. Pouze u 1 % vrtů byl zaznamenán vzestup hladiny.

Vydatnost pramenů na území ČR byla v 4. týdnu celkově normální. Situace však byla regionálně velmi odlišná. Oproti předcházejícímu týdnu celkově došlo k mírnému zhoršení stavu vydatnosti. Podíl pramenů se silně nebo mimořádně podnormální vydatností (20 %) se příliš nezměnil, podíl pramenů s normální vydatností (47 %) se mírně zvýšil a podíl pramenů se silně nebo mimořádně nadnormální vydatností (12 %) se snížil. Vydatnost pramenů převážně stagnovala s tendencí k mírnému zmenšení (48 %), ale u 12 % pramenů bylo zaznamenáno zmenšení nebo velké zmenšení a pouze u 2 % pramenů zvětšení nebo velké zvětšení vydatnosti.

Hladiny většiny vodních toků byly setrvalé nebo pozvolna klesaly. V porovnání s dlouhodobými lednovými průměry byly průtoky převážně podprůměrné až průměrné, nejčastěji mezi 40 až 105 % Qm, ojediněle, převážně pod nádržemi, byly i více než 1,5násobné. Z hlediska hydrologického sucha se situace v celé republice nezměnila, vodnosti na úrovni hydrologického sucha se ve sledovaných hlásných profilech nevyskytují.

Významné vodárenské i víceúčelové nádrže jsou až na výjimky (tato vodní díla mají nižší naplněnost převážně z provozních důvodů) naplněny z 60-100 % a jsou tak schopny zabezpečit požadované odběry.

Za měsíc leden bylo z vodních nádrží nadlepšeno přes 16 mil. m3 do vodních toků pod nádržemi. Od začátku roku 2023 bylo z vodních nádrží nadlepšeno tedy celkem přes 16 mil. m3.

Během ledna došlo rovněž k akumulaci vody v zásobních prostorech vodních děl. V součtu za všechny státní podniky Povodí celkem bylo akumulováno 70 mil. m3, od začátku roku 2023 bylo ve významných vodních nádržích na území České republiky akumulováno 70 mil. m3.

Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Meva - výrobky prověřené generacemi
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů