Středa, 31. května 2023

Vyhlášení soutěže Ctíme vodu - Zapoj se a ukaž, co umíš

Vyhlášení soutěže Ctíme vodu - Zapoj se a ukaž, co umíš

Ministerstvo zemědělství vyhlašuje u příležitosti Světového dne vody 2023 soutěž s názvem ,,Ctíme vodu - Zapoj se a ukaž, co umíš." určenou pro všechny žáky základních škol a nižších tříd víceletých gymnázií a pro žáky škol se speciálně vzdělávacími potřebami.

Světový den vody se slaví z iniciativy Organizace spojených národů od roku 1992 na celém světě dne 22. března. Každý rok Ministerstvo zemědělství vodu představuje z jiného úhlu pohledu a v souladu s celosvětovým tématem. Pro letošní rok 2023 zvolilo Ministerstvo zemědělství název soutěže ,,Ctíme vodu - Zapoj se a ukaž, co umíš", která volně vychází z oficiálního tématu ,,Accelerating Change.".

Ministerstvo zemědělství vnímá zásadní význam vody pro lidstvo a osvěta veřejnosti o nenahraditelném významu vody a vodním hospodářství patří mezi jeho strategické cíle. Soutěž vyhlašovaná Ministerstvem zemědělství představuje důležitou součást osvěty veřejnosti se zaměřením na mladou generaci. Každoročně seznamujeme děti s významem vody v rámci celosvětového měřítka z různých úhlů pohledů, přinášíme nová témata k zamyšlení ohledně vody a vodního hospodářství a pomáhá tak rozšiřovat povědomí široké veřejnosti o významu vody. Hlavním cílem soutěže je pochopení významu a důležitosti vody pro společnost, způsobu hospodaření, stejně tak i poukázat na možnosti jejího užívání a využití. Soutěž by měla přinést uvědomění si významu vody, její hodnoty a zamyšlení se nad tím, jak vyjádřit vodě vděčnost, jak oslavit tento nenahraditelný zdroj, který je zásadní pro život celé planety. Cílem je, aby děti pochopily, že voda je obnovitelný a přitom omezený přírodní zdroj, se kterým je důležité šetrně hospodařit. Voda je základem života a její význam roste stále, v době probíhající klimatické změny. Zajištění dostatku kvalitních vodních zdrojů pro současné potřeby i pro budoucí generace nabývá na významu. Je nezbytné, aby si každý jednotlivec uvědomoval význam tohoto životadárného zdroje, vážil si ho v běžném životě. Proto bychom letošním tématem rádi vyjádřili vodě vděčnost, poděkovali za to, že jí můžeme používat, že nám slouží a pomáhá.

Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Meva - výrobky prověřené generacemi
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů