Čtvrtek, 8. června 2023

Nové Právo na sdílení energie z obnovitelných zdrojů cílí na domácnosti

Nové Právo na sdílení energie z obnovitelných zdrojů cílí na domácnosti

Energetičtí ministři EU schválili důležitý princip, který má ještě víc usnadnit přístup zejména domácností k levné, sdílené energii. Ministerstvo průmyslu a obchodu by mělo využít příležitost a princip zapracovat do Lex OZE 2, upozorňuje Komora OZE.

V rámci trhu nepřichází revoluce, ale evoluce, cílem je zajištění cenově stabilní a dostupné energie a to prostřednictvím stabilního trhu. Počítá se s podpůrnými mechanismy pro obnovitelné zdroje a flexibilitou.
Zavedení ,,práva na sdílení energie" pro domácnosti, malé a střední podniky a veřejný sektor přichází v době, kdy na Ministerstvu průmyslu a obchodu vrcholí přípravy nové legislativy. Protože je po dnešku zřejmé, kam konkrétně bude směřovat další podoba sdílení elektřiny, Komora OZE opakovaně navrhuje upravit aktuální návrh a zahrnout sdílení v rodině.
Štěpán Chalupa, předseda Komory obnovitelných zdrojů energie, řekl:
,,Právo na sdílení má chránit zákazníky před drahou energií, před zbytečnou byrokracií a dalšími náklady. V případě blízkých aktivních zákazníků je komunita zbytečná, ušetříme peníze za advokáty, účetní i státnímu rozpočtu za úředníky. Není to nečekané, již jsme to diskutovali a navrhovali. Budeme dál argumentovat a čekám pozitivní přístup i od ministerstva. Při energetické transformaci by nikdo neměl zůstat stranou zájmu."
Návrh Evropské komise zřídit takzvané právo na přímé sdílení energie z obnovitelných zdrojů energie (OZE) dnes na svém jednání odsouhlasili ministři energetiky členských států EU. Jedná se o zcela nový prvek ochrany spotřebitelů. Má umožnit co nejsnazší a nejlevnější přístup ke sdílené energii i ,,těm zákazníkům, pro které není pořízení vlastního zdroje možné, nebo je pro ně zapojení do energetického společenství komplikované," uvádí se v důvodové zprávě. [1]
Zdroje
[1] Důvodová zpráva Návrhu Nařízení Evropského parlamentu a Rady doplňující Nařízení
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/943 o vnitřním trhu s elektřinou, směrnici (EU) 2018/2001 o podpoře využívání energie z obnovitelných zdrojů a směrnici (EU) 2019/944 o společných pravidlech pro vnitřní trh s elektřinou (pracovní překlad Komory OZE; originál):
1) ? energetická krize poukázala na řadu nedostatků, které se týkají: vi) obtíží s
přímým přístupem k energii z obnovitelných zdrojů prostřednictvím sdílení energie;
2) V zájmu ochrany spotřebitelů ? Návrh posílí postavení spotřebitelů tím, že vytvoří právo na přímé sdílení energie z obnovitelných zdrojů, aniž by bylo nutné vytvářet energetická společenství. Větší sdílení energie (např. sdílení přebytečné solární energie na střeše se sousedem) může zlepšit využívání levné obnovitelné energie a poskytnout lepší přístup k přímému využívání obnovitelné energie spotřebitelům, kteří by jinak takový přístup neměli,
3) návrh cílí k umožnění sdílení energie tak, aby se spotřebitelé mohli zapojit do trhu a přispět k urychlení transformace energetiky,
4) Ochrana spotřebitelů je zásadní, stejně jako cenová dostupnost energie, ale stejně důležité je zachovat signály pro reakci na poptávku. Měla by být umožněna a motivována nová řešení, jako jsou energetické komunity, vlastní spotřeba a sdílení energie,
5) Právo na sdílení energie je novým prvkem, který posílí postavení spotřebitelů a podpoří decentralizované zavádění obnovitelných zdrojů energie, neboť spotřebitelům poskytne větší kontrolu nad jejich účty za energii,
6) Pro domácnosti a malé a střední podniky se rovněž zavádí nové právo účastnit se sdílení energie, tj. na vlastní spotřebě energie z obnovitelných zdrojů, kterou aktivní zákazníci vyrábějí nebo skladují mimo své zařízení, a to buď v zařízeních, která vlastní, pronajímají, zcela nebo zčásti pronajímají, nebo která jim byla převedena jiným aktivním zákazníkem.
Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Meva - výrobky prověřené generacemi
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů