Středa, 4. října 2023

Aktuální informace o stavu vodních zdrojů k 2. květnu 2023

Aktuální informace o stavu vodních zdrojů k 2. květnu 2023

Ministerstvo zemědělství předkládá stručnou zprávu se shrnutím nejdůležitějších skutečností o aktuálním stavu vodních zdrojů. Správci povodí situaci monitorují a vyhodnocují na základě aktuálních potřeb.

Hladina podzemní vody v mělkých vrtech byla v 17. týdnu celkově mírně nadnormální. Oproti předcházejícímu týdnu celkově došlo k mírnému zhoršení stavu podzemní vody. Podíl mělkých vrtů se silně nebo mimořádně podnormální hladinou (9 %) se nezměnil. Podíl mělkých vrtů s normální hladinou (34 %) se zvýšil. Podíl mělkých vrtů se silně nebo mimořádně nadnormální hladinou (36 %) se snížil. Hladina ve srovnání s předchozím týdnem převážně mírně klesala, u 21 % mělkých vrtů byl zaznamenán pokles a u 9 % vrtů velký pokles hladiny. Pouze u 3 % mělkých vrtů byl zaznamenán vzestup nebo velký hladiny.

Vydatnost pramenů byla v tomto týdnu celkově mírně nadnormální. Oproti předcházejícímu týdnu celkově došlo k výraznému zlepšení stavu vydatnosti. Podíl pramenů se silně nebo mimořádně podnormální vydatností (11 %) a podíl pramenů s normální vydatností (44 %) a podíl pramenů se silně nebo mimořádně nadnormální vydatností (28 %) se příliš nezměnil. Vydatnost pramenů ve srovnání s předchozím týdnem mírně klesala, u 10 % pramenů bylo zaznamenáno zmenšení a u 11 % pramenů velké zmenšení vydatnosti. Pouze u 4 % pramenů bylo zaznamenáno zvětšení nebo velké zvětšení vydatnosti.

Hladiny většiny sledovaných toků klesaly nebo slabě kolísaly. V porovnání s dlouhodobými dubnovými průměry byly průtoky v širokém rozmezí od 40 do 200 %, ojediněle i vyšší. Toky s indikací hydrologického sucha se téměř nevyskytují.

Za měsíc duben bylo z vodních nádrží nadlepšeno více než 32 mil. m3 do vodních toků pod nádržemi. Od začátku roku 2023 bylo z vodních nádrží nadlepšeno tedy celkem téměř 82 mil. m3.

Za měsíc březen došlo rovněž k akumulaci vody v zásobních prostorech vodních děl. V součtu za všechny státní podniky Povodí celkem bylo akumulováno téměř 180 mil. m3, od začátku roku 2023 bylo ve významných vodních nádržích na území České republiky akumulováno 528 mil. m3.

Významné vodárenské i víceúčelové nádrže jsou až na výjimky (tato vodní díla mají nižší naplněnost převážně z provozních důvodů) naplněny z 85-100 % a jsou tak schopny zabezpečit požadované odběry.

Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Meva - výrobky prověřené generacemi
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů