Neděle, 3. března 2024

Ekovýchova v kontextu s aktuálními sociálními otázkami byla tématem šestého ročníku celorepublikové konference EVVO

Ekovýchova v kontextu s aktuálními sociálními otázkami byla tématem šestého ročníku celorepublikové konference EVVO

Aktuální sociální problémy jako energetická chudoba, sociální i zdravotní znevýhodnění, klimatická migrace, klimatická spravedlnost a spolu s nimi i otázka, jak je zohledňovat v současné ekovýchově, se diskutovaly na dnešní 6. Národní konference EVVO. Největší setkání pedagogických pracovníků v environmentální oblasti tradičně organizují environmentální vzdělávací organizace Lipka a Ministerstvo životního prostředí.

,,Změny klimatu pozorujeme všude kolem nás, zároveň ale stále hledáme celospolečenskou shodu na tom, jakým způsobem ji řešit. Opatření, se kterým ministerstvo životního prostředí přichází, s sebou může přinášet i nepochopení a různé emoce. Jsem toho názoru a neříkám to sám, že zelená modernizace musí být sociální, nebo nebude vůbec. S dotacemi se proto snažíme mířit na nejrůznější sociálně znevýhodněné jako na rodiny s dětmi nebo seniory, pro ně jsou tu Nová zelená úsporám - Oprav dům po babičce nebo NZÚ Light. Naší snahou je nikoho neopomenout," zdůraznil ministr životního prostředí ve své zdravici.

Letošní setkání vzdělavatelů a klíčových aktérů v oblasti environmentální výchovy s podtitulem ,,EKOVÝCHOVA spravedlivě PRO VŠECHNY" se věnovalo propojení environmentálních a sociálních témat. Leitmotiv ,,Podíváme se na svět očima lidí s nejrůznějším sociálním či zdravotním znevýhodněním a odhalíme oblasti, kde se potkávají environmentální a sociální problémy a výzvy, i příklady, jak je zahrnout do vzdělávání a osvěty" přilákal rekordní počet účastníků z ČR i SR.

,,Spravedlnost, sociálno, zdraví a environmentální otázky se přímo spojují také v tématu klimatické krize a pokud chceme klimaticky vzdělávat, musíme i tento široký sociální kontext vnímat a rozumět mu," zmínila ředitelka Lipky a hlavní garantka konference Hana Korvasová.

Pozvání na konferenci přijalo 23 přednášejících, kteří se věnují nejrůznějším skupinám znevýhodněných, klimatické spravedlnosti a spravedlivé transformaci, energetické chudobě a rázovitým regionům včetně přednášek například držitelky Ceny Františka Kriegla za občanskou statečnost Barbory Antonové, politoložky Anny Durnové či režisérky Andrey Culkové a příkladů dobré praxe ekocenter.

V průběhu konference proběhlo vyhlášení vítězů 7. ročníku ceny za environmentální publicistiku Ekopublika. Rezonovalo v ní téma klimatické změny, hlavní cenu od Lipky převzal redaktor Deníku N Petr Koubský za článek ,,Jednotlivec versus klimatická krize: jak žít, co dělat a co ne". Mimořádné uznání zakladatele Ekopubliky získal Vojtěch Pecka za knihu Továrna na lži o výrobě klimatických dezinformací. Více o nových oceněních naleznete zde. Smyslem ceny Ekopublika je podpořit a zviditelnit publikování odborně a žurnalisticky kvalitních článků zaměřených na problematiku péče a ochrany životního prostředí u nás i ve světě. Ocenění pořádají Nadace Veronica, Katedra environmentálních studií FSS MU a Lipka.

,,Konference je nesmírně důležitá pro posílení sounáležitosti mezi aktéry ekovýchovy z celé ČR: ze škol, z ekocenter i úřadů. Ekovýchovu jako obor je potřeba neustále rozvíjet, obohacovat o nové směry, konfrontovat s vědou, směřováním politik," dodává ministerský rada MŽP a spoluorganizátor konference Miroslav Novák.

Národní konference EVVO a environmentálního poradenství je každoročním největším setkáním vzdělavatelů v oblasti environmentálního vzdělávání. Akci pořádá Lipka pro Ministerstvo životního prostředí od roku 2017. Akce je určena především pracovníkům středisek a organizací zabývajících se environmentální výchovou nebo poradenstvím, pracovníkům státní správy a samosprávy, pedagogům a odborné veřejnosti. Také novinářům, studentům a dalším zájemcům o inspiraci.

Akce se konala pod záštitou Ministerstva životního prostředí a Jihomoravského kraje.

Zdroj:MŽP
Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
ELKOPLAST CZ, s.r.o. - česká rodinná výrobní společnost která působí především v oblasti odpadového hospodářství a hospodaření s vodou
NEVAJGLUJ a.s. - kolektivní systém pro plnění povinností pro tabákové výrobky s filtry a filtry uváděné na trh pro použití v kombinaci s tabákovými výrobky
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů