Pondělí, 26. února 2024

Aktuální informace o stavu vodních zdrojů k 22. listopadu 2023

Aktuální informace o stavu vodních zdrojů k 22. listopadu 2023

Ministerstvo zemědělství předkládá stručnou zprávu se shrnutím nejdůležitějších skutečností o aktuálním stavu vodních zdrojů. Správci povodí situaci monitorují a vyhodnocují na základě aktuálních potřeb.

Hladina podzemní vody v mělkých vrtech byla v 46. týdnu celkově normální. Oproti předcházejícímu týdnu se celkově stav podzemní vody zlepšil na normální. Podíl mělkých vrtů se silně nebo mimořádně podnormální hladinou (13 %), podíl vrtů s normální hladinou (52 %) a podíl vrtů se silně nebo mimořádně nadnormální hladinou (12 %) se příliš nezměnil. Hladina ve srovnání s předchozím týdnem převážně stagnovala s tendencí k mírnému vzestupu (77 %), ale u 6 % mělkých vrtů byl zaznamenán vzestup a u 1 % mělkých vrtů velký vzestup hladiny. Naopak pokles hladiny byl zaznamenán pouze u 1 % mělkých vrtů.

Vydatnost pramenů byla v tomto týdnu celkově normální. Oproti předcházejícímu týdnu došlo celkově ke zlepšení stavu vydatnosti na normální. Podíl pramenů se silně nebo mimořádně podnormální vydatností (24 %) se příliš nezměnil, podíl pramenů s normální vydatností (41 %) se snížil a podíl pramenů se silně nebo mimořádně nadnormální vydatností (9 %) se mírně zvýšil. Vydatnost pramenů ve srovnání s předchozím týdnem převážně stagnovala s tendencí k mírnému zvětšení (66 %), ale u 5 % pramenů bylo zaznamenáno zvětšení a u 6 % pramenů velké zvětšení vydatnosti. Naopak zmenšení vydatnosti bylo zaznamenáno pouze u 2 % pramenů.

Hladiny sledovaných toků byly z počátku uplynulého týdne na přechodných vzestupech, poté hladiny pozvolna klesaly, nebo byly rozkolísané vlivem srážek. V porovnání s dlouhodobými listopadovými průměry byly průtoky v širokém rozmezí od 50 do 250 % QXI, na tocích odvodňujících Šumavu, Krkonoše a Beskydy byly hodnoty vyšší. Počet toků s indikací hydrologického sucha se snížil. V současné době se vyskytuje začínající sucho ve vrstvě 0 až 40 cm lokálně v severozápadních Čechách a na jižní Moravě.

Významné vodárenské i víceúčelové nádrže jsou až na výjimky (tato vodní díla mají nižší naplněnost převážně z provozních důvodů) naplněny z 51-100 % a jsou tak schopny zabezpečit požadované odběry.

Přílohy

Informační zpráva o hydrologické situaci k 22. 11. 2023

STÁHNOUT(pdf, 2 MB)

Vydaná omezení k nakládání s vodami k 22. 11. 2023

STÁHNOUT(pdf, 154 kB)
Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů