Pondělí, 26. února 2024

Aktuální informace o stavu vodních zdrojů k 29. listopadu 2023

Aktuální informace o stavu vodních zdrojů k 29. listopadu 2023

Ministerstvo zemědělství předkládá stručnou zprávu se shrnutím nejdůležitějších skutečností o aktuálním stavu vodních zdrojů. Správci povodí situaci monitorují a vyhodnocují na základě aktuálních potřeb.

Hladina podzemní vody v mělkých vrtech byla v 47. týdnu na území ČR celkově normální. V povodí horního Labe byla zaznamenána silně nadnormální hladina. Oproti předcházejícímu týdnu se celkově stav podzemní vody zlepšil. Podíl mělkých vrtů se silně nebo mimořádně podnormální hladinou (10 %) se příliš nezměnil. Podíl vrtů s normální hladinou (48 %) se mírně snížil a podíl vrtů se silně nebo mimořádně nadnormální hladinou (16 %) se mírně zvýšil. Hladina ve srovnání s předchozím týdnem převážně stagnovala s tendencí k mírnému vzestupu (66 %), ale u 10 % mělkých vrtů byl zaznamenán vzestup a u 3 % mělkých vrtů velký vzestup hladiny. Výraznější zlepšení stavu z mimořádně na mírně podnormální bylo zaznamenáno v povodí dolní Ohře (může být ovlivněno absencí dat v aktuálním týdnu).

Vydatnost pramenů na území ČR byla v 47. týdnu celkově normální. Situace však byla regionálně velmi odlišná. Oproti předcházejícímu týdnu došlo celkově ke zlepšení stavu vydatnosti. Podíl pramenů se silně nebo mimořádně podnormální vydatností (19 %) se snížil, podíl pramenů s normální vydatností (42 %) se příliš nezměnil a podíl pramenů se silně nebo mimořádně nadnormální vydatností (15 %) se zvýšil. Vydatnost pramenů ve srovnání s předchozím týdnem převážně stagnovala s tendencí k mírnému zvětšení (55 %), ale u 9 % pramenů bylo zaznamenáno zvětšení a u 6 % pramenů velké zvětšení vydatnosti. Naopak u 3 % pramenů bylo zaznamenáno zmenšení a u 3 % pramenů velké zmenšení vydatnosti.

Hladiny sledovaných toků byly v průběhu uplynulého týdne mírně rozkolísané. V pondělí večer došlo v důsledku srážek a odtávání sněhové pokrývky k vzestupům na tocích v povodí horní Jizery a horního Labe, s četným překročením 1. SPA, ojediněle i 2. SPA. Celkové rozdíly se nejčastěji pohybovaly od -15 do + 20 cm. V porovnání s dlouhodobými listopadovými průměry byly průtoky v širokém rozmezí od 40 do 300 %, menší toky odvodňující hory na severu ČR měly i vyšší vodnosti. Toky s indikací hydrologického sucha se téměř nevyskytují.

Významné vodárenské i víceúčelové nádrže jsou až na výjimky (tato vodní díla mají nižší naplněnost převážně z provozních důvodů) naplněny z 53-100 % a jsou tak schopny zabezpečit požadované odběry.

Přílohy

Informační zpráva o hydrologické situaci k 29. 11. 2023

STÁHNOUT(pdf, 2 MB)

Vydaná omezení k nakládání s vodami k 29. 11. 2023

STÁHNOUT(pdf, 156 kB)
Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů