Pátek, 1. března 2024

Sněmovní výbor doporučil rozšířit možnosti vysazování stromořadí podél silnic

Sněmovní výbor doporučil rozšířit možnosti vysazování stromořadí podél silnic

Sněmovní výbor pro životní prostředí doporučil novelu o ochraně zemědělské půdy doplnit o rozšíření možnosti vysazování stromořadí podél silnic. Ve shodě se zemědělským výborem dnes navrhl také osvobození všech evidovaných ekologicky významných krajinných prvků od daně z nemovitých věcí.

Novela má uzákonit zákaz stavby nákupních a logistických center s rozlohou nad jeden hektar na nejkvalitnější zemědělské půdě, která je zařazena do první a druhé třídy ochrany podle takzvané bonitované půdní ekologické jednotky. Zákaz se má vztahovat také na standardní fotovoltaické elektrárny.

Ekologický výbor odmítl návrh čtyř koaličních poslanců na výjimku z tohoto absolutního zákazu, pokud by s tím souhlasilo ministerstvo životního prostředí s ohledem na ekonomické a sociální přínosy záměru. Na rozdíl od zemědělského výboru odmítl také návrh na využití nejlepší půdy pro agrovoltaiku v zájmu pěstitelů ovoce, chmele a vinné révy.

Pokud by podle novely územní plán do budoucna předpokládal využití nejkvalitnější půdy například pro stavbu skladovacích hal, muselo by být stavební povolení na tento záměr vydané do pěti let od účinnosti novely. Přechodné ustanovení má v této době umožnit odebrání půdy ze zemědělského půdního fondu. Po uplynutí lhůty už nemá být možné půdu první a druhé třídy pro tyto záměry z fondu vyjmout ani v případě, že by tyto plochy byly určeny v územním plánu na obchod nebo skladování.

Osvobozeny od daně z nemovitých věcí by podle doporučení výborů měly být nově například skalky a terasy. V současnosti mezi evidované ekologicky významné krajinné prvky, které nepodléhají zdanění, patří určené skupiny dřevin, stromořadí, travnaté údolnice, meze a příkopy nebo mokřady.

Stromy podél silnic, které plní roli větrolamů a ochrany před erozí půdy, mohou být vysazovány už podle platného zákona ve vzdálenosti tři až pět metrů od kraje silnice, aby nebránily provozu a nepodílely se na vážných dopravních nehodách. Zároveň musejí být vysazovány tři metry od hranice soukromého pozemku. Obě tyto podmínky není v řadě případů možné dodržet při výsadbě nových stromů místo pokácených, které silničáři musejí nahradit.

Zdroj:ČTK
Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
ELKOPLAST CZ, s.r.o. - česká rodinná výrobní společnost která působí především v oblasti odpadového hospodářství a hospodaření s vodou
NEVAJGLUJ a.s. - kolektivní systém pro plnění povinností pro tabákové výrobky s filtry a filtry uváděné na trh pro použití v kombinaci s tabákovými výrobky
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů