Pondělí, 22. dubna 2024

Aktuální informace o stavu vodních zdrojů k 31. lednu 2024

Aktuální informace o stavu vodních zdrojů k 31. lednu 2024

Ministerstvo zemědělství předkládá stručnou zprávu se shrnutím nejdůležitějších skutečností o aktuálním stavu vodních zdrojů. Správci povodí situaci monitorují a vyhodnocují na základě aktuálních potřeb.

Hladina podzemní vody v mělkých vrtech byla v 4. týdnu celkově silně nadnormální. Mírně až silně nadnormální stav převládal na většině území. Oproti předcházejícímu týdnu se celkově stav podzemní vody mírně zhoršil. Podíl vrtů se silně nebo mimořádně nadnormální hladinou (45 %) se mírně snížil, podíl vrtů s normální hladinou (36 %) se zvýšil a podíl mělkých vrtů se silně nebo mimořádně podnormální hladinou (1 %) se nezměnil. Hladina ve srovnání s předchozím týdnem převážně stagnovala, až mírně klesala (55 %), pouze u 4 % mělkých vrtů byl zaznamenán pokles. Naopak u 5 % vrtů došlo k vzestupu nebo velkému vzestupu hladiny.

Vydatnost pramenů byla v tomto týdnu celkově silně nadnormální. Na zhruba polovině území ČR byla zaznamenána silně nebo mimořádně nadnormální vydatnost. Oproti předcházejícímu týdnu došlo celkově k mírnému zhoršení stavu vydatnosti. Podíl pramenů se silně nebo mimořádně nadnormální vydatností se mírně snížil (43 %), podíl pramenů s normální vydatností (36 %) se zvýšil a podíl pramenů se silně nebo mimořádně podnormální vydatností (6 %) se téměř nezměnil. Vydatnost pramenů ve srovnání s předchozím týdnem převážně stagnovala, až se mírně zmenšovala (45 % pramenů). U 17 % pramenů došlo ke zmenšení nebo velkému zmenšení vydatnosti. Naopak ke zvětšení nebo velkému zvětšení vydatnosti došlo u 7 % pramenů.

Hladiny sledovaných toků v průběhu týdne kolísaly. Celkové týdenní rozdíly se nejčastěji pohybovaly od 0 do +22 cm. V polovině týdne byly ojediněle vlivem srážek a odtávání sněhové pokrývky překročeny 1. SPA v povodí Labe (Tichá Orlice, Cidlina, Bystřice) a v povodí Moravy (Olešnice). Hladina Vltavy v Českém Krumlově nadále kolísala kolem úrovně 1. SPA vlivem zvýšeného odtoku z VD Lipno. Ve druhé polovině týdne toky většinou pozvolna klesaly a v samotném závěru týdne byly místy už i setrvalé. V porovnání s dlouhodobými lednovými průměry byly průtoky průměrné až nadprůměrné, nejčastěji v rozmezí od 105 do 235 % Qm, ojediněle se vyskytovaly i vyšší hodnoty (horní tok Vltavy 350 % Qm, Malá Haná v profilu pod nádrží 935 % Qm). Toky s indikací hydrologického sucha se nevyskytovaly.

Významné vodárenské i víceúčelové nádrže jsou až na výjimky (tato vodní díla mají nižší naplněnost převážně z provozních důvodů) naplněny z 76-100 % a jsou tak schopny zabezpečit požadované odběry.

Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
ELKOPLAST CZ, s.r.o. - česká rodinná výrobní společnost která působí především v oblasti odpadového hospodářství a hospodaření s vodou
NEVAJGLUJ a.s. - kolektivní systém pro plnění povinností pro tabákové výrobky s filtry a filtry uváděné na trh pro použití v kombinaci s tabákovými výrobky
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů