Úterý, 16. dubna 2024

Aktuální informace o stavu vodních zdrojů k 21. únoru 2024

Aktuální informace o stavu vodních zdrojů k 21. únoru 2024

Ministerstvo zemědělství předkládá stručnou zprávu se shrnutím nejdůležitějších skutečností o aktuálním stavu vodních zdrojů. Správci povodí situaci monitorují a vyhodnocují na základě aktuálních potřeb.

Hladina podzemní vody v mělkých vrtech byla v 7. týdnu na území ČR celkově mimořádně nadnormální. Silně až mimořádně nadnormální stav převládal na většině území ČR. Pouze v povodí Lužnice a Jihlavy byl stav normální. Oproti předcházejícímu týdnu se celkově stav podzemní vody zlepšil. Podíl vrtů se silně nebo mimořádně nadnormální hladinou (65 %) se zvýšil. Podíl mělkých vrtů s normální hladinou (21 %) se snížil. Podíl mělkých vrtů se silně nebo mimořádně podnormální hladinou (1 %) se nezměnil. Hladina ve srovnání s předchozím týdnem převážně stagnovala, až mírně rostla (u 53 % mělkých vrtů), u 22 % mělkých vrtů byl zaznamenán vzestup nebo velký vzestup hladiny. Naopak k poklesu nebo velkému poklesu hladiny nedošlo u žádného ze sledovaných vrtů. Na většině povodích se stav mírně zlepšil.
Vydatnost pramenů na území ČR byla v 7. týdnu celkově mimořádně nadnormální. Na zhruba polovině území ČR byla zaznamenána silně nebo mimořádně nadnormální vydatnost. Oproti předcházejícímu týdnu došlo celkově k mírnému zlepšení stavu vydatnosti. Podíl pramenů se silně nebo mimořádně nadnormální vydatností se zvýšil (55 %), podíl pramenů s normální vydatností (22 %) se snížil a podíl pramenů se silně nebo mimořádně podnormální vydatností (7 %) se příliš nezměnil. Vydatnost pramenů ve srovnání s předchozím týdnem převážně stagnovala, až se mírně zvětšovala (u 50 % pramenů). U 28 % pramenů došlo ke zvětšení nebo velkému zvětšení vydatnosti. Naopak ke zmenšení nebo velkému zmenšení vydatnosti došlo pouze u 5 % pramenů. K výraznému zlepšení stavu došlo v západních Čechách v povodí horní Ohře, kde se stav zlepšil z normálního až na silně nadnormální a v povodí horní Berounky, kde došlo ke zlepšení z mírně na mimořádně nadnormální vydatnost.
Hladina podzemní vody v hlubokých vrtech byla v lednu mimořádně podnormální v části severočeské křídy (skupina hg rajonů 4B) a stále (trvá od září) v části permokarbonu západních a středních Čech (8A, 8B). Silně podnormální byla hladina v části permokarbonu západních a středních Čech (8C) a podkrušnohorských pánví (1B). Silně a mimořádně nadnormální byla stále hladina v částech cenomanu severočeské křídy (6B a 6C), které mají výrazně víceletý režim. V ostatních skupinách hg rajonů byla hladina normální. Oproti minulému měsíci se, s výjimkou permokarbonu západních a středních Čech, zlepšil stav hlubokých zvodní v celé ČR, nejvýrazněji pak v severních a východních Čechách. Zlepšil se stav části severočeské křídy (4A, 4C - se silně podnormálního na normální, 4D - z normálního na silně nadnormální), jihočeských pánví (2A, 2B), podkrušnohorských pánví (1A), permokarbonu západních a středních Čech (8C), celé východočeské křídy (5A, 5B, 5C - z normálního až na mimořádně nadnormální), moravského terciéru (3B, 3C), cenomanu severočeské křídy (6A - ze silně podnormálního na normální) a celého cenomanu východočeské křídy (7A - z normálního na silně nadnormální, 7B, 7C - z normálního na silně nadnormální). Pokles nebo velký pokles hladiny nezaznamenal žádný objekt. Stagnaci až mírný vzestup hladiny zaznamenalo 37 % objektů a 54 % objektů zaznamenalo dokonce vzestup nebo velký vzestup hladiny. V meziročním porovnání se stejným měsícem minulého roku se s výjimkou permokarbonu západních a středních Čech zlepšil stav hladiny v celé ČR, nejvýrazněji v severních a východních Čechách a na Moravě. Vzestup nebo velký vzestup hladiny zaznamenalo 63 % objektů, naopak pokles nebo velký pokles nezaznamenal žádný objekt.
Významné vodárenské i víceúčelové nádrže jsou až na výjimky (tato vodní díla mají nižší naplněnost převážně z provozních důvodů) naplněny z 75-100 % a jsou tak schopny zabezpečit požadované odběry.

Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
ELKOPLAST CZ, s.r.o. - česká rodinná výrobní společnost která působí především v oblasti odpadového hospodářství a hospodaření s vodou
NEVAJGLUJ a.s. - kolektivní systém pro plnění povinností pro tabákové výrobky s filtry a filtry uváděné na trh pro použití v kombinaci s tabákovými výrobky
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů