Pondělí, 22. dubna 2024

Vodohospodáři připravují oslavu Světového dne vody

Vodohospodáři připravují oslavu Světového dne vody

Akce připravovaná pro jižní Moravu a Kraj Vysočina se uskuteční 26. března v Třebíči.

Brno, Třebíč - Setkání při příležitosti oslav Světového dne vody, pro vodohospodáře z jihu Moravy a Vysočiny organizuje v letošním roce VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s., 26. března 2024 v Třebíči. Celodenní program je určen pro vodohospodáře, vlastníky vodárenské infrastruktury z řad měst a obcí a odbornou veřejnost ze dvou krajů - Jižní Moravy a Vysočiny. Na organizaci oslav se podílejí i další subjekty sdružené do Rady povodí Svratky, k nimž kromě VODÁRENSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI, a.s., patří Brněnské vodárny a kanalizace, a. s., státní podnik Povodí Moravy a Vírský oblastní vodovod, s.m.o.

Odborný seminář, v němž vystoupí zástupci všech zmíněných institucí s příspěvky věnovanými aktuální situaci v péči o vodu a inspirovanými mottem letošního ročníku Světového dne vody ,,Voda pro mír", doplní ještě přednáška prof. Ing. Vladimíra Kočího, Ph.D., MBA, který se ve své odborné činnosti věnuje environmentálním dopadům lidské činnosti, environmentálním vědám a především produktové ekologii. Na semináři vystoupí s přednáškou Uhlíková stopa - indikátor udržitelnosti mající vztah i k vodnímu hospodářství. ,,Věříme, že odborníci z oblasti vodního hospodářství si z akce odnesou nové podněty pro svoji práci a také si vymění řadu nových poznatků a zkušeností," sdělil generální ředitel VODÁRENSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI, a.s., Ing. Ladislav Haška.

Během celodenního programu jsou plánované také exkurze do Muzea Vysočiny na zámku v Třebíči, komentovaná prohlídka baziliky sv. Prokopa, prohlídka s průvodcem židovskou čtvrtí nebo odborná exkurze v TTS energo, s.r.o., zaměřená na centrální zásobování teplem s využitím biomasy.

Světový den vody je pro vodaře jeden z největších svátků v roce, jelikož ,,Voda je život". Svět si každoročně připomíná tento den již od roku 1993. Datum 22. březen určila Organizace spojených národů pod vlivem faktu, že velká část obyvatel Země nemá přístup k pitné vodě. Význam svátku je tedy v připomenutí významu vody a potřeby udržitelného nakládání s ní. Je zarážející, že stále 2,2 miliardy lidí žije bez hygienicky nezávadné vody, včetně 115 milionů lidí, kteří pijí pouze povrchovou vodu.

Motto Světového dne vody 2024 sebou nese základní poselství toho, že voda není pouze zdrojem, který využíváme a o který soupeříme, ale také je to lidské právo, které je neodmyslitelnou součástí všech aspektů života. Když je voda nedostupná nebo znečištěná, nebo když mají lidé nerovný přístup k vodě, může to mezi komunitami a zeměmi vyvolávat nepřiměřené napětí. Naopak vzájemnou spoluprací v oblasti vodohospodářství můžeme vyvážit celosvětovou potřebu vody a pomoci stabilizovat mír ve světě.

Světový den vody oslaví ve svých regionech také divize Boskovice a Znojmo VODÁRENSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI, a.s., a to ve formě odborných seminářů pro představitele měst a obcí a vlastníky vodohospodářské infrastruktury.

Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
ELKOPLAST CZ, s.r.o. - česká rodinná výrobní společnost která působí především v oblasti odpadového hospodářství a hospodaření s vodou
NEVAJGLUJ a.s. - kolektivní systém pro plnění povinností pro tabákové výrobky s filtry a filtry uváděné na trh pro použití v kombinaci s tabákovými výrobky
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů