Úterý, 28. května 2024

ÚOHS zahájil sektorové šetření odpadového hospodářství, potrvá dva roky

ÚOHS zahájil sektorové šetření odpadového hospodářství, potrvá dva roky

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) zahájil takzvané sektorové šetření týkající se odpadového hospodářství. Bude se zabývat tím, jak na tomto trhu funguje hospodářská soutěž. Následující dva roky budou úředníci shromažďovat informace od všech, kdo na tomto trhu působí, pak je vyhodnotí. Úřad o tom informoval v tiskové zprávě. Analyzovat chce desetileté období od roku 2013 do roku 2023, konkrétně svoz, třídění, spalování a skládkování odpadů se zaměřením výhradně na komunální odpad a odpady z obalů.

"Odpadové hospodářství prochází v současné době zásadními změnami, zejména v souvislosti s přechodem k ekologické a udržitelné ekonomice. Z tohoto důvodu je podstatné, aby v odvětví probíhala efektivní hospodářská soutěž, díky níž budou soutěžitelé v tomto odvětví fungovat efektivněji a s nižšími náklady pro spotřebitele," uvedl úřad.

Nakládání s odpady úřad pro sektorové šetření vybral z několika důvodů. Jedním z nich je to, že se v uplynulých letech opakovaně zabýval podněty z této oblasti. Zároveň jsou v současné době v přípravě zásadní změny zákonů, které se odpadů a nakládání s nimi týkají. "V přípravě je jednak zavedení zálohového systému na PET lahve a kovové obaly na nápoje a rovněž změna pravidel skládkování spalitelného komunálního odpadu, k níž má dojít v roce 2030. Obě tyto změny budou mít zásadní dopad do sféry hospodářské soutěže. Z těchto důvodů se úřad rozhodl daný sektor podrobně prověřit," upřesnil ÚOHS.

Úředníci budou nejprve analyzovat aktuální plány odpadového hospodářství krajů a osloví krajské úřady s žádostí o informace. Potom zmapuje fungování jednotlivých trhů, identifikuje firmy, které v těchto oblastech působí a vyžádá si informace také od nich. Půjde například o veřejné zadavatele, svozové společnosti, provozovatele skládek a třídicích linek, spalovny, zařízení energetického využití odpadů i sdružení firem v těchto oborech. Druhou fází pak bude analýza získaných dat a jejich porovnání s daty Českého statistického úřadu a dalších zdrojů.

Cílem sektorového šetření je zmapovat trh nakládání s odpady a jeho strukturu, úroveň hospodářské soutěže a zjistit případné nefunkčnosti na něm. Úřad chce také sestavit doporučení pro řešení soutěžních problémů a pro posílení soutěže na těchto trzích.

Zdroj:ČTK
Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
ELKOPLAST CZ, s.r.o. - česká rodinná výrobní společnost která působí především v oblasti odpadového hospodářství a hospodaření s vodou
NEVAJGLUJ a.s. - kolektivní systém pro plnění povinností pro tabákové výrobky s filtry a filtry uváděné na trh pro použití v kombinaci s tabákovými výrobky
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů