Pondělí, 22. července 2024

Povodí Moravy obnoví původní rameno Svratky u Jimramova

Povodí Moravy obnoví původní rameno Svratky u Jimramova

Historické koryto Svratky nedaleko Jimramova prochází obnovou. Povodí Moravy provádí revitalizaci vodního toku, v rámci které obnoví původní koryto Svratky, vymodeluje říční oblouky, napojí slepé rameno a vytvoří podmínky pro přirozený vývoj řeky. Zlepší se tak funkce krajiny zadržovat vodu.

Povodí Moravy provádí revitalizaci Svratky v Sedlišti u Jimramova. Voda v řece bude nově proudit historickým korytem, které bylo v minulosti odstavené. Přesnou trasu koryta vodohospodáři vytyčili pomocí historických map a kopaných sond. ,,Naším cílem je obnovení původního koryta, zlepšení funkcí vodního toku a přirozené retenční kapacity říční nivy. Svratka u Jimramova získá zcela novou podobu, její koryto prodloužíme, obnovíme původní meandry, koryto řeky bude členitější a dojde k prodloužení doby průtoku korytem. Zvýšíme tak retenční a samočistící schopnost vodního toku s návazností a podporou veškerých ekologických funkcí," popisuje význam revitalizace generální ředitel Povodí Moravy, s. p. Václav Gargulák.

Díky napojení na historické rameno se Svratka prodlouží o 426 metrů. Balvany, kamenné brody a prvky mrtvého dřeva zlepší hydraulickou členitost vodního toku a podpoří říční ekosystém. Povodí Moravy také napojí slepé rameno, které je v současnosti částečně zanesené. Část slepého ramene bude mít charakter mokřadu s bohatým členěním. Takto zvodnělý biotop bude poskytovat útočiště řadě vodních a na vodu vázaných organismů.

Výstavba probíhá ve dvou etapách, délka vlastní stavby potrvá 6 měsíců. Aktuálně Povodí Moravy pracuje na obnovení původního koryta řeky a vybudování brodu. Následně bude voda odvedena do tohoto koryta a bude vybudováno přehrazení stávajícího koryta Svratky tak, aby voda mohla proudit původním ramenem. ,,Stavba probíhá úspěšně a bez komplikací. V současnosti probíhají zemní práce a tvarování koryta, břehy budou při dokončovacích úpravách zdrsněny pro vytvoření přirozenějšího dojmu. Snímkování z dronu dokládá, že už nyní se v nivě po dešti efektivně drží voda," dodává Gargulák.

Práce odstartovaly v dubnu 2024 a potrvají do listopadu 2024. Stavba je financovaná z prostředků Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Národního plánu obnovy - Adaptace vodních, nelesních a lesních ekosystémů na změnu klimatu - a její náklady činí 4,7 mil. Kč bez DPH.

Povodí Moravy obnovením koryta Svratky v Sedlišti pokračuje v programu ozdravování krajiny. Ten spočívá v revitalizaci vodních toků, přípravě přírodě blízkých protipovodňových opatření a zajišťování migrace vodních živočichů. ,,Velmi mě těší, že si společnost začíná všímat našich projektů, v rámci kterých řekám vracíme původní charakter. Realizujeme přírodě blízká opatření a revitalizujeme řeky v povodí Moravy v místech, kde jsou taková řešení možná. Aby měly podobné přírodě blízké úpravy smysl, musí být součástí komplexu opatření a musí být prováděny v souladu s opatřeními pro posílení vodních zdrojů. Každé z nich má svoji nezastupitelnou úlohu a musí se v době klimatické změny vzájemně doplňovat a navazovat na sebe," vysvětlil Gargulák. V současnosti Povodí Moravy provádí také revitalizaci Banínského potoka u Svitav. Příkladem úspěšných revitalizací v povodí Moravy jsou dokončené projekty, jako např. revitalizace Kyjovky u Moravské Nové Vsi, revitalizace Bečvy u Černotína a Skaličky, napojení odstavených ramen Dyje u Břeclavi, renaturace Moravy u Štěpánova, revitalizace Trkmanky, Baštýnského a Knínického potoka.

http://www.pmo.cz

Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
ELKOPLAST CZ, s.r.o. - česká rodinná výrobní společnost která působí především v oblasti odpadového hospodářství a hospodaření s vodou
NEVAJGLUJ a.s. - kolektivní systém pro plnění povinností pro tabákové výrobky s filtry a filtry uváděné na trh pro použití v kombinaci s tabákovými výrobky
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů