Pondělí, 22. července 2024

Aktuální informace o stavu vodních zdrojů k 12. červnu 2024

Aktuální informace o stavu vodních zdrojů k 12. červnu 2024

Ministerstvo zemědělství předkládá stručnou zprávu se shrnutím nejdůležitějších skutečností o aktuálním stavu vodních zdrojů. Správci povodí situaci monitorují a vyhodnocují na základě aktuálních potřeb.

Hladina podzemní vody v mělkých vrtech byla ve 23. týdnu na území ČR celkově mírně nadnormální. Oproti předcházejícímu týdnu se stav podzemní vody celkově výrazně zlepšil na mírně nadnormální. Podíl vrtů se silně nebo mimořádně nadnormální hladinou (24 %) se zvýšil. Podíl mělkých vrtů s normální hladinou (50 %) se nezměnil a podíl mělkých vrtů se silně nebo mimořádně podnormální hladinou (6 %) se snížil. Hladina ve srovnání s předchozím týdnem převážně stagnovala, až mírně rostla (51 % mělkých vrtů). U 17 % mělkých vrtů byl zaznamenán vzestup a u 9 % mělkých vrtů velký vzestup hladiny.

Vydatnost pramenů na území ČR byla v 23. týdnu celkově normální. Oproti předcházejícímu týdnu celkově došlo ke zlepšení stavu vydatnosti. Podíl pramenů se silně nebo mimořádně nadnormální vydatností (19 %) se zvýšil. Podíl pramenů s normální vydatností (47 %) se mírně zvýšil. Podíl pramenů se silně nebo mimořádně podnormální vydatností (15 %) se snížil. Vydatnost pramenů ve srovnání s předchozím týdnem stagnovala, až se mírně zvětšovala (46 % pramenů). U 8 % pramenů došlo ke zvětšení a u 10 % pramenů k velkému zvětšení vydatnosti. Naopak ke zmenšení nebo velkému zmenšení vydatnosti došlo u 5 % pramenů.

V jihozápadních Čechách doznívala povodňová situace z předchozího týdne, srážky se pak přesouvaly k východu a v úterý se zvedaly hladiny i na severovýchodě ČR. Četně došlo k překročení 1. a 2. SPA, na Radbuze, Ropičance a Bystřici i 3. SPA. Celkově měly hladiny sledovaných toků převážně klesající nebo setrvalou tendenci, vzestupy byly ojedinělé. V porovnání s dlouhodobými měsíčními průměry byly průtoky nejčastěji v rozmezí od 30 do 300 %, v povodí Odry a Berounky byly někde průtoky i 4 až 8násobné. Toky s indikací hydrologického sucha se aktuálně nevyskytují.

Významné vodárenské i víceúčelové nádrže jsou až na výjimky (tato vodní díla mají nižší naplněnost převážně z provozních důvodů) naplněny z 75-100 % a jsou tak schopny zabezpečit požadované odběry.

Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
ELKOPLAST CZ, s.r.o. - česká rodinná výrobní společnost která působí především v oblasti odpadového hospodářství a hospodaření s vodou
NEVAJGLUJ a.s. - kolektivní systém pro plnění povinností pro tabákové výrobky s filtry a filtry uváděné na trh pro použití v kombinaci s tabákovými výrobky
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů