zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Zajímavosti z připravované legislativy Evropských společenství

23.07.2000
Odpady
Zajímavosti z připravované legislativy Evropských společenství
Směrnice k označování recyklovatelnosti obalů, ?.
Návrh směrnice k označování recyklovatelnosti obalů, COM(96)191. Návrh doporučuje jedno značení pro opětovné použití a jedno pro recyklovatelnost. Výrobci by byli povinni posoudit a zdokumentovat soulad se Směrnici 94/62/EC k obalovému odpadu. Evropský parlament v rámci prvního čtení, které proběhlo v únoru 1999, odmítl navržený systém označování a místo něj doporučil symboly indikující složení použitého materiálu (hliník, ocel, sklo, plasty). DG XI hodlá předložit pozměněný návrh, který by zahrnoval pouze proces posouzení souladu se Směrnicí 94/62/EC o obalech, část týkající se značení by byla vypuštěna. Zástupci Parlamentu se změnou návrhu souhlasí. Data dalších jednání Rady ani Parlamentu nebyla zatím stanovena. Příprava návrhu směrnice týkající se cílů k opětovnému využití a recyklaci obalového odpadu. Směrnice by měla být dodatkem ke Směrnici 94/62/EC o obalovém odpadu a měla by stanovit cílové hodnoty pro recyklaci a opětovné využití. Odpadové oddělení Komise navrhuje cíl 75% recyklace k roku 2006. Návrh se nebude zabývat zpřesněním definice obalu. Náklady na systém sběru, opětovného využití a recyklace obalového odpadu by měli nést výrobci a prodejci. V prosinci 1999 proběhlo jednání se zástupci průmyslu a nevládních organizací. Návrh byl kritizován Evropskou recyklační agenturou (ERRA), která by místo recyklačních cílů raději viděla absolutní limity pro skládkování obalového odpadu. Oficiální návrh by měla Komise předložit začátkem roku 2000. Příprava sdělení - Strategie udržitelného rozvoje. Je navrhováno připravit dlouhodobou strategii vzájemně do sebe zapadajících politik pro hospodářsky, sociálně a ekologicky udržitelný rozvoj. Strategie by se měla stát vkladem pro ES do zprávy hodnotící deset let od konference v Riu de Janeiro, jejíž předložení je naplánováno na rok 2002. První definice udržitelného rozvoje, kterou přinesla zpráva Komise Brundtlandové v roce 1987 zůstává nejrozšířenější a nejakceptovatelnější (Udržitelný rozvoj spokojuje potřeby přítomnosti aniž by omezil schopnost budoucích generací uspokojovat jejich vlastní potřeby). Návrh zprávy by měl být předložen v prvním čtvrtletí 2001 a diskutován by měl být na zasedání rady v červnu 2001. V závěrech helsinského summitu (10.-12.12.1999) byla Komise ES požádána Radou ES o přípravu uvedené strategie. Je to plně v souladu s žádostí účastníků (politiků, podnikatelů, nevládních organizací) konference ?Udržitelnost 21?, Helsinky 5.6-11.1999. Žádost Rady ES uvítalo Evropské environmentální byro (EEB ? European Environmental Bureau) s tím , že od Komise očekává ustavení otevřeného a problémy zahrnujícího procesu k vypracování této strategie. EEB vyzvalo k vytvoření strategie, obsahující klíčové úkoly a časový program, s právně závazným charakterem. Stav přípravy revize Nařízení Rady 92/880/EEC - návrh COM(96)603 ) o revidovaném Programu udělování ekoznačky Společenství. Na den 23. února 2000 bylo plánováno hlasování o návrhu v Environmentálním výboru Evropského parlamentu. Zdroj: DHV CR: EU ENVI MONITOR, čtvrtletní přehled vývoje environmentálního práva a politiky EU, 1/2000 EU ENVIRONMENTAL ISSUE MANAGER, January 2000, Eamonn Bates Environment, Brusel. Zdeněk Suchánek Enviznačení 2/2000 Převzato z Elektronické knihovny MŽP
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Chystané akce
18
10. 2021
18.10-7.12.2021 - Seminář, školení
ONLINE
EKONOX s.r.o.
11
1. 2022
11.1.2022 - Seminář, školení
Pardubice, Hotel Labe
Těžební unie
7
6. 2022
7-9.6.2022 - Veletrh, výstava
Brno-Líšeň, Lesní lom
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí