zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

?BIOODPAD ? nie len kopa odpadu?

07.11.2000
Odpady
?BIOODPAD ? nie len kopa odpadu?
celoslovenský týždeň aktivít pre rozvoj domáceho kompostovania
celoslovenský týždeň aktivít pre rozvoj domáceho kompostovania 19 organizácii, škôl a mestských Úradov z celého Slovenska usporiada v dňoch od 6.11. do 14.11. 2000 množstvo aktivít ako informačné stánky v centrách miest, osveta ?od domu k domu?, prednášky, bezplatné drvenie hrubých častí bioodpadu pre občanov, výroba a darovanie kompostovísk pre záujemcov, distribúcia informačných brožúr a plagátov, jednania na obecných / mestských úradoch ... v rámci celoslovenského týždňa aktivít pre rozvoj domáceho kompostovania ?BIOODPAD ? NIE LEN KOPA ODPADU?. Za spolupráce spomínaných 19 organizácií ho usporiada Spoločnosť priateľov Zeme ako ďalšiu akciu ?Kompostovacej kampane?, ktorej cieľom je rozvoj separovania a kompostovania bioodpadu. Na tejto kampani pracuje v snahe pomôcť obciam a občanom riešiť problém najväčšej zložky komunálneho odpadu ? bioodpadu (v SR tvorí 30 ? 45% podiel). Cieľom týždňa aktivít ?Bioodpad ? nie len kopa odpadu? je informovať verejnosť o potrebe a spôsoboch separovania a kompostovania bioodpadov v domácnostiach a zvýšiť záujem o túto činnosť. Kompostovaním organických zložiek môžeme značne znížiť množstvo a škodlivosť tuhých komunálnych odpadov (TKO). Drvivá väčšina zatiaľ končí na skládkach, kde ich zmiešavaním s inými druhmi odpadov zvyšujeme množstvo zložitých, nepredvídateľných chemických reakcií a tvorbu rizikového skládkového plynu. Pri spaľovaní bioodpadu, ak je prítomný chlór (napr. v podobe soli) vznikajú vysokotoxické dioxíny. Občania a obce musia znášať rastúce poplatky za odvoz a likvidáciu komunálneho odpadu. Vďaka tomu sa na jeseň a na jar stretávame s nepríjemným dusivým zápachom, ktorý vzniká pri spaľovaní bioodpadu zo záhrad. Dym ktorý pritom vzniká obsahuje oxid uhoľnatý, uhľovodíky a dechtové látky. Naopak vytriedením a kompostovaním bioodpadov môžeme ušetriť takmer polovicu z poplatkov za odvoz a likvidáciu zmesných odpadov a získať neškodným, prírodným procesom kvalitné hnojivo (čím ušetríme za nákup hnojív pre záhradku), ktoré zvýši úrodnosť a prevzdušní pôdu. Napriek značným ekologickým a ekonomickým prínosom sa žiaľ separovanie a kompostovanie bioodpadov z komunálneho odpadu, až na malé výnimky (napr. Pezinok, Skalica) ešte stále na Slovensku takmer nerealizuje. V EÚ je trend opačný, kompostovanie bioodpadov prežíva obrovský rozvoj vďaka cielenej podpore. V Holandsku je 92% domácností (!) zapojených do systému triedeného zberu a kompostovania bioodpadov, ktorý ročne produkuje 1,5 milióna ton organických látok. V Rakúsku je asi 80% domácností zapojených do systému separovaného zberu bioodpadov, ktorý vyprodukuje 1,1 mil. ton kompostu ročne. Viac ako 50% z tohto množstva sa kompostuje v malých zariadeniach, ktoré sú majetkom farmárov alebo magistrátov. Vo Fínsku sa rýchle rozširuje separovaný zber bioodpadov. Vzhľadom k zákonu, ktorý prikazuje, že v r. 2000 sa 50% organického odpadu musí kompostovať je pravdepodobné, že kompostovacie závody inštalujú vo všetkých väčších mestách. V Nemecku je v prevádzke takmer 600 kompostovacích závodov. Ich ročná kapacita bola v roku 1996 6,3 mil. ton bioodpadu. Vo flámskej časti Belgicka bolo v r. 1996 skompostovaných 250 000 ton zeleného odpadu a 170000 ton bioodpadu. V Taliansku vyšiel r. 1997 zákon, podľa ktorého sa musí kompostovať 35% organického odpadu zo separovaného zberu. Spoločnosť priateľov Zeme by aj touto cestou chcela poprosiť starostov a vedenia obcí a miest, aby vypracovali konkrétnu stratégiu na podporu domáceho separovania a kompostovania bioodpadov. Možností je mnoho, napr. zakúpiť menšiu drvičku pre hrubé časti bioodpadov, ktorá bude požičiavaná občanom; podporiť výstavbu domácich kompostovísk poskytovaním materiálu na ich výrobu alebo ponúknutím úhrady napr. polovice primeraných nákladov; rozdistribuovať informačné letáky popisujúce ako kompostovať v domácnosti. Náklady ktoré sú s tým spojené sa pri dobrom systéme môžu vrátiť za krátky čas, tým, že nebudú musieť v čase orezávok pristavovať k domom veľkokapacitné kontajnery a platiť za nich veľké poplatky. Ďalšia úspora peňazí obcí a občanov spočíva v poplatkoch za (ne)prepravu tohoto odpadu a za neuloženie odpadov na skládku. Branislav Moňok Spoločnosť priateľov Zeme vedúci kompostovacej kampane
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Chystané akce
18
10. 2021
18.10-7.12.2021 - Seminář, školení
ONLINE
EKONOX s.r.o.
11
1. 2022
11.1.2022 - Seminář, školení
Pardubice, Hotel Labe
Těžební unie
7
6. 2022
7-9.6.2022 - Veletrh, výstava
Brno-Líšeň, Lesní lom
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí