Pondělí, 22. dubna 2024

Sborník semináře Skládka nebezpečných odpadů Pozďátky, okres Třebíč

Ze serveru OÚ
Sborník semináře Skládka nebezpečných odpadů Pozďátky, okres Třebíč
Zde naleznete plná znění příspěvků ze semináře havarijní situace anebo pouze administrativní nedopatření? Odborný seminář v zasedací místnosti Českého ekolgického ústavu Organizační příprava a odborný garant Ing. RNDr. Ivan Landa, DrSc. Upozorňujeme, že z důvodu nevyslovení souhlasu všech přednášejících není na www stránkách uveden celý sborník. Obsah 1. Úvod Ing. RNDr. Ivan Landa, DrSc., ECOLAND 2. Historie skládky nebezpečných odpadů v k. ú. Pozďátky Ing. František Jonáš, CSc., OkÚ Třebíč 3. Přehled vedených správních řízení o souhlasech k provozování zařízení ke zneškodňování odpadů -skládky v k. ú. Pozďátky Ing. Juraj Németh, CSc., OkÚ Třebíč 4. Skládka nebezpečných odpadů Pozďátky - k některým právním aspektům JUDr. Josef Seifert, bývalý člen představenstva IH ENVI, a.s., Hradec Králové 5. Skládka odpadů Pozďátky - stavba Ing. Pavel Trojan, AGSTAV a.s., Třebíč 6. Několik poznámek ... RNDr.Vladimír Kropáček ... 7. Zkušenosti s výstavbou a provozem zařízení v Pozďátkách z pohledu investora Ing. David Šmeral, předseda představenstva IH ENVI, a.s.,Hradec Králové 8. Zkušenosti z provozu ... Miloslav Čech ... 9. Následky uložení odpadů zelené skalice s kyselinou sírovou - hodnocení stávající situace na skládce nebezpečných odpadů v k. ú . Pozďátky Ing. Juraj Németh, CSc., OkÚ Třebíč 10. Potenciální nebezpečí vyplývající z kyanidů uložených na skládce Pozďátky Josef Janků, Martin Kubal, Jiří Čermák, VŠCHT Praha 11. Výsledky prací GEOtestu Brno, a.s. na skládce Pozďátky Ing. Pavel Benkovič, GEOtest Brno, a.s. 12. Výsledky monitorování na skládce Pozďátky a v jejím okolí v roce 1999 Zbyšek Uhlík, ENVIRO-EKOANALYTIKA s.r.o., Velké Meziříčí 13. Pozďátky - komplexní geofyzikální průzkum skládkového prostředí RNDr. Jan Hron, GEKON-GF s.r.o. Praha 14. Možnost likvidace výluhů v areálu skládky Pozďátky Martin Kubal, Josef Janků, , Jiří Čermák, Hana Čermáková, VŠCHT Praha 15. Analýza tuhých vzorků odebraných na skládce Pozďátky Dr. Ing. Martin Kubal, VŠCHT Praha 16. Skládka nebezpečných odpadů Pozďátky - možné varianty řešení Doc. Ing. Vladimír Lapčík, CSc., VŠBáňská, Ostrava-Poruba 17. Skládka průmyslového odpadu Pozďátky, okres Třebíč Ing. Josef Konečný, ENVIPROTEKO Zlín 18. Návrh sanačních a ochranných postupů na eliminaci ekologických rizik na skládce Pozďátky okr. Třebíč Ing. RNDr. Ivan Landa, DrSc., ECOLAND 19. Skládka odpadů Pozďátky Ing. Ivan Mašek, CSc. & Ing. Jan Mičan, CHF VUT Brno
Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
ELKOPLAST CZ, s.r.o. - česká rodinná výrobní společnost která působí především v oblasti odpadového hospodářství a hospodaření s vodou
NEVAJGLUJ a.s. - kolektivní systém pro plnění povinností pro tabákové výrobky s filtry a filtry uváděné na trh pro použití v kombinaci s tabákovými výrobky
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů