Úterý, 5. prosince 2023

Průběh projednávání obalového zákona

Průběh projednávání obalového zákona
Vládní návrh zákona o obalech - EU Stav projednávání ke dni: 8. prosinec 2001 POSLANECKÁ SNĚMOVNA Vláda předložila sněmovně návrh zákona 13. 6. 2001. Zástupce navrhovatele: Kužvart Miloš. Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 962/0 dne 14. 6. 2001. Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 14. 6. 2001. Určil zpravodaje: Ing. Rudolf Tomíček a navrhl přikázat k projednání výborům: Výbor pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí 1. Čtení proběhlo 12. 7. 2001 na 37. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1702). Výbor pro evropskou integraci projednal návrh zákona a vydal 24. 9. 2001 usnesení doručené poslancům jako tisk 962/1. Výbor pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí projednal návrh zákona a vydal 9. 10. 2001 usnesení doručené poslancům jako tisk 962/2. Hospodářský výbor projednal navíc návrh zákona a vydal 19. 10. 2001 usnesení doručené poslancům jako tisk 962/3. 2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 23. 10. 2001 na 39. schůzi. Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 23. 10. 2001 na 39. schůzi. Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 962/4. 3. Čtení proběhlo 26. 10. 2001 na 39. schůzi. Návrh zákona schválen (usnesení č. 1796). SENÁT Zákon doručen Senátu 5. 11. 2001 a rozeslán jako senátní tisk č. 131/0. Organizační výbor přikázal návrh výboru: Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí (Jitka Seitlová), Výbor pro evropskou integraci (Jiří Skalický) Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí návrh projednal a vydal dne 28. 11. 2001 usnesení doručené jako tisk 131/1 (schválit). Výbor pro evropskou integraci návrh projednal a vydal dne 15. 11. 2001 usnesení doručené jako tisk 131/2 (pozměňovací návrhy). Zákon Senátem schválen 6. 12. 2001. PREZIDENT Zákon doručen prezidentovi k podepsání 7. 12. 2001. Prezident zákon podepsal 14. 12. 2001. Schválený zákon doručen k podpisu premiérovi 18. 12. 2001. SBÍRKA Zákon vyšel ve Sbírce zákonů pod č. 477/2001 Sb. Kompletní legislativu životního prostředí (včetně připravované) Vám přináší software PARAGRAF - registr legislativy životního prostředí.
Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Meva - výrobky prověřené generacemi
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů