Středa, 6. prosince 2023

Pomůže stát s rekultivací skládky Švábův Hrádek?

České Budějovice - Ještě do konce letošního roku budou zaslány žádosti o dotace na Státní fond životního prostředí (SFŽP) a Fond národního majetku (FNM). Současná pravidla totiž umožňují získání až 80 % od SFŽP a až 40% od FNM finančních prostředků potřebných na rekultivaci bývalé městské skládky Švábův Hrádek.
Pomůže stát s rekultivací skládky Švábův Hrádek?
„Firma REKKA s.r.o. zpracovala projekt, podle kterého je cena za rekultivaci 61 mil.korun. V návrhu rozpočtu města na rok 2002 počítáme ale s částkou 10 mil. korun. Město tedy žádá o poskytnutí dotace ze Státního fondu životního prostředí v rámci jeho běžných dotačních programů a z Fondu národního majetku disponujícímu vyčleněnými prostředky na odstranění starých zátěží, které přešly na nové vlastníky. To je i náš případ. Jak známo, město skládku nabylo v rámci privatizace Technických služeb České Budějovice,“ upřesňuje náměstek primátora Zdeněk Čáp. Podle zpracované rizikové analýzy nedošlo ke kontaminaci spodních vod. Nyní je třeba dotčenou lokalitu zakrýt, utěsnit a poté ozelenit. „Pokud město uspěje a finanční prostředky od státu získá , bude neprodleně vypsáno výběrové řízení na zhotovitele celé akce. V případě opačné situace použijeme 10 mil. z městské pokladny na první etapu rekultivačních prací. Prioritou bude utěsnění nejkritičtějších míst jako jsou staré vrty po monitorovacích sondách a studny,“ dodává náměstek Zdeněk Čáp. Zdroj: BUDNews
Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Meva - výrobky prověřené generacemi
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů