Úterý, 5. prosince 2023

Recyklačný fond má tri percentá príjmov na svoje výdavky

Recyklačný fond má tri percentá príjmov na svoje výdavky
Tri percentá z ročného príjmu má na výdavky podľa zákona Recyklačný fond. Ten v prvom roku svojej činnosti rátal s tým, že jeho príjmy dosiahnu 1,2 miliardy korún, z čoho tri percentá predstavujú sumu 36 miliónov Sk. Do konca septembra však fond prijal platby od výrobcov a dovozcov určených desiatich komodít vo výške približne 540 miliónov Sk. Fond registruje kritické hlasy na adresu uvedených troch percent. Jeho riaditeľ ubezpečil, že robia všetko preto, aby čierne prognózy, ktoré sa v súvislosti s ich činnosťou objavujú, nenaplnili. Vzhľadom na to, že fond nie je ani tvorcom ani vykladačom zákona o odpadoch, na základe ktorého bol od 1. januára tohto roku zriadený, neprináleží mu ho komentovať. Námestník riaditeľa Jiří Mikulenka dodal, že v súčasnosti má inštitúcia všetko potrebné vybavenie, pričom si nemyslí, že ide o nadpriemerný luxus. Vo vlastníctve má len hnuteľný majetok a to štandardné zariadenie kancelárií - nábytok, PC, kancelárska technika, bežný spotrebný materiál a softvér. Fond má sedem osobných automobilov značky Škoda Fabia a dve Škody Octavie. Fond sídli v prenajatých priestoroch, v budove Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení SR na Nobelovej ulici v Bratislave. Žiaden nehnuteľný majetok nevlastní. Momentálne v ňom pracuje 38 zamestnancov. O svojom hospodárení vydá začiatkom budúceho roka výročnú správu. Podľa novely zákona o odpadoch, ktorá začala platiť od 1. októbra, sa rozšírili kompetencie dozornej rady. Tá schvaľuje výber audítora a môže správnej rade uložiť aj opatrenia na odstránenie nedostatkov zistených pri kontrolnej činnosti vykonávanej dozornou radou. Novela priniesla aj zmenu týkajúcu sa výdavkov. Podľa pôvodného znenia sa výdavky na správu fondu mali hradiť z prostriedkov vedených na osobitnom podúčte všeobecného sektora a nesmeli prekročiť tri percentá z ročných príjmov RF. Zákon však nerátal s vysokým počtom nákladných bankových operácií ani s nákladmi na zriadenie fondu. Je v ňom len uvedená možnosť prijať úver na začatie svojej činnosti, informovala pracovníčka pre kontakt s verejnosťou Diana Polomská. Preto novela upravila ustanovenie nasledovne: \"Výdavky na správu Recyklačného fondu okrem nákladov za vedenie bankových účtov a za bankové služby a nákladov na materiálno-technické vybavenie fondu nesmú prekročiť tri percentá ročných príjmov fondu z predchádzajúceho roka. Hradia sa podľa rozpočtu schváleného správnou radou z prostriedkov všeobecného sektora\". Zdroj: Pravda.sk
Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Meva - výrobky prověřené generacemi
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů