Středa, 29. listopadu 2023

Čistírna odpadních vod přispěje k rozvoji města

Čistírna odpadních vod přispěje k rozvoji města
Třebíč. Se závěrem letošního roku skončí výstavba rozšíření čistírny odpadních vod v Třebíči. Pro město Třebíč je to stavba významná hlavně pro její kapacitu, protože umožní městu jeho další rozvoj. Výkon čističky spočívá ve zpracování odpadů od 70 tisíc obyvatel. Projekt přestavby čističky byl zahájen v roce 1996 zpracováním studie, následovala práce na projektové dokumentaci, která skončila v roce 1999. V té době byly podány žádosti o dotace, jak ze Státního fondu životního prostředí, tak z fondu Phare CBC. Žádosti dopadly úspěšně, takže mohlo dojít k dalšímu postupu ve výstavbě. Město vyhlásilo výběrové řízení na zhotovitele české části stavby, což byly stavební objekty na čistírně a stavba mohla být zahájena v roce 2000. Po ukončení výběrového řízení na část stavby Phare pokračovaly práce na části technologické a protipovodňové ochraně čističky. Průběh výstavby probíhal plynule až do letošní povodně, která vše zdržela asi o tři týdny. V dnešních dnech se nachází stavba čističky těsně před dokončením. Celkové náklady na toto dílo jsou 5,90 milionů EUR, z toho česká část stavby stála 2,32 milionů EUR a část stavby Phare 3,58 milionů EUR. Součástí stávajících úprav je rekonstrukce a doplnění mechanického předčištění, vybudování biologického stupně systému R- D- N, rekonstrukce a doplnění kalového hospodářství a protipovodňová ochrana celého areálu čistírny odpadních vod. Cílem rozšíření čistírny je zvýšení její kapacity, splnění požadavků legislativy, snížení poplatků za vypouštění odpadních vod, zlepšení jakosti vody v řece Jihlavě a možnost celkového rozvoje města Třebíče. V současné době je prostavěno 90 procent finančního objemu a do konce listopadu by mělo být všechno hotové. Po skončení stavby budou následovat terénní a sadové úpravy, jejich průběh ale bude záviset na počasí. Zdroj: Noviny Třebíčska - Vysočina
Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Meva - výrobky prověřené generacemi
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů