Úterý, 5. prosince 2023

Vltava a Labe jsou čistější

Čistírny odpadních vod, zničené srpnovými povodněmi, jsou vesměs znovu v provozu. V pátek začala částečně fungovat i ta největší, pražská, takže stav Vltavy a Labe se podstatně lepší.
Vltava a Labe jsou čistější
Praha - Povodně poškodily v srpnu třetinu čistíren odpadních vod. Ze sto dvaceti zasažených jich plných sto šest však už opět funguje. Z těch, které upravují vodu ve městech nad 10 tisíc obyvatel, částečně fungují už všechny, ale v Českých Budějovicích, Písku a v Praze běží zatím jen mechanické čistění. V pátek však začala pražská čistírna, jež je největší v republice, částečně čistit odpadní vody i biologicky, pomocí bakterií, které rozkládají organické znečištění. Biologicky čistí už také plzeňská čistírna. \"Kvalita vody vypouštěné do Vltavy se začne pod Prahou dále postupně zlepšovat. Do konce roku by se měla účinnost čištění dostat na úroveň před povodněmi,\"uvedla mluvčí Pražských vodovodů a kanalizací Marcela Dvořáková, ale dodala, že účinnost čištění bude záviset na počasí . \"Bude- li tepleji, biologické kultury se budou množit rychleji a účinnost čištění se bude zvyšovat,\"vysvětlila. Vltava způsobila v čistírně v Bubenči škody zhruba za 300 milionů korun. Částečně by je měla uhradit pojišťovna, částečně Evropská unie z fondů ISPA. \"Doufáme, že zbytek nám pokryje státní dotace, o niž jsme požádali,\"řekla mluvčí Pražské vodohospodářské společnosti Michaela Kynkorová. Ze stejných tří zdrojů se bude hradit i obnova ostatních čistíren. Díky obnovení provozu většiny čistíren se kvalita vody v oblastech postižených srpnovými povodněmi zlepšila natolik, že vodohospodáři zrušili její mimořádné monitorování. \"Znečišťující látky v tocích překračují limity už pouze ojediněle, a to pod místy, kde nedostatečně fungují čistírny odpadních vod. Nyní jde už pouze o mikrobiální znečištění, ne mechanické,\"uvedlo na základě posledního speciálního měření ministerstvo životního prostředí. \"Už je možné říční vodou opět zalévat, lovit ryby a jíst je, dokonce by bylo možné se v ní koupat, kdyby na to bylo počasí,\"sdělil hlavní pražský hygienik Vladimír Polanecký. Čistírny mimo provoz Středočeský kraj: Mokropsy, Libiš u Mělníka, Solenice Praha - částečně Jihočeský kraj: Boršov u Budějovic, Bavorov, Strunkovice, Vlachovo Březí, Husinec Ústecký kraj: České Kopisty, Hřensko, Lounky Plzeňský kraj: Liblín Zdroj: Česká inspekce životního prostředí Zdroj: Střední Čechy Autor: ALENA ADÁMKOVÁ
Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Meva - výrobky prověřené generacemi
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů